iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostkiiPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Kalisz

Od juniora do seniora

2019-05-30 14:05:00

Zdjęcie: Archiwum
Miasto Kalisz otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację w wysokości 56 tys. zł na realizację projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”.

Konkurs, dzięki któremu miasto Kalisz mogło pozyskać te środki, ogłoszono w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Spośród 319 wniosków, które wpłynęły do ministerstwa, dofinansowanie otrzymały 104. Wśród nich znalazl się kaliski projekt „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”.

Ma on na celu poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz najstarszych mieszkańców Kalisza. W jego ramach do grudnia 2019 roku podjętych zostanie wiele działań. Wśród nich są m.in.:

- Spotkanie z przedstawicielami rad osiedli, Kaliskiej Rady Seniorów i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaprezentowania  i analizy „Krajowej Mapy Zagrożeń” - będzie miało na celu zachęcenie mieszkańców do korzystania z możliwości zgłaszania zagrożeń związanych z przemocą, dostępem do narkotyków, zakłócaniem porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ilości wypadków komunikacyjnych, włamań do mieszkań itp.;

- Nagranie spotów radiowych-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów (oszustwa metodą na wnuczka i policjanta, zabezpieczenie mienia);

- Nagranie spotu radiowego-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa  podczas wakacji: pierwszy kontakt z narkotykami, alkoholem, bezpieczeństwo nad wodą;

- Spotkania profilaktyczno-edukacyjne z seniorami w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Pomocy Społecznej na temat przemocy wobec osób starszych, uzależnień, zabezpieczenie mienia, zasad bezpiecznego zachowania itp.;

- Szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu przemocy wobec osób starszych, używania alkoholu i leków przez seniorów, motywowania do aktywności i bezpiecznych zachowań;

- „Plenerowa lekcja profilaktyki” dla młodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków: konkursy w alko- i narkogoglach, kolorowanki edukacyjne, zabawy integracyjne;

- Druk „Poradników seniora”: zagrożenia życia codziennego oraz miejsca gdzie osoby starsze mogą uzyskać pomoc;

- Druk kolorowanek dla dzieci: bezpieczeństwo na drogach, bezpieczne wakacje, szkodliwość substancji psychoaktywnych;

- Organizacja trzech warsztatów edukacyjnych dla dzieci dotyczących kontaktów z agresywnym psem, szkodliwości narkotyków i alkoholu (konkursy w alko- i narkogoglach) bezpieczeństwa w ruchu drogowym (znakowanie rowerów);

- Bezpieczne wakacje – emisja spotu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa podczas wakacji (narkotyki, alkohol, ruch drogowy, zachowania nad wodą itp. przez radiowęzły kaliskich szkół;

- Wspólna akcja profilaktyczno-edukacyjna policji i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych na temat zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

- Dziecięce Czwartki w Mieście: 8 warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci: wyrażanie uczuć i emocji, rozwiązywania konfliktów, współpraca w grupie, kreatywność, profilaktyka uzależnień itp.

- „Festyn trzech pokoleń”: mieszkańcy DDPS, dzieci z Domu Dziecka i trzeźwi alkoholicy – wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami patologicznymi.

- Organizacja rodzinnego rajdu „Kalisz świeci przykładem – od juniora do seniora” (edukacja w zakresie zachowań w ruchu drogowym, promowanie spędzania wolnego czasu z rodziną bez używek, więzi rodzinne – czynniki chroniące)- znakowanie rowerów

- Zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży  w  szkołach i w 7 świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z zakresu: bezpieczeństwa na drogach i ruchu drogowego, zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, szkodliwością substancji psychoaktywnych, zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;

- Debata „Bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza”:  przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo seniorów (przemoc wobec osób starszych), zakłócanie porządku publicznego przez osoby pod wpływem środków psychoaktywnych – Rady Osiedla, UTW, pedagodzy szkolni, MOPS, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Kaliska Rada Seniorów.

 

 


Reklama wyborcza - Piotr Januszkiewicz kandydat na posła

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl