iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Z powiatu

02.04. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

2019-04-02 10:56:30

Zdjęcie: Archiwum
Kierowca, prasowaczka - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

1. Firma w Kaliszu, tel. 604 78 03 74

zatrudni:

 

Monterów okien

Wymagania: Umiejętność obróbki okien, praktyka na stanowisku.

 

2. Salon w Kaliszu, tel. 696 556 533

zatrudni:

 

Fryzjerów

Wymagania: Wykształcenie min. zawodowe, przygotowanie zawodowe fryzjerskie, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z klientem, mile widziana praktyka zawodowa na podobnym stanowisku pracy, chęci do pracy.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 604 78 03 74

zatrudni:

 

Pomocnika montera okien

Wymagania: Chęci do pracy, do przyuczenia

 

4. Fundacja w Warszawie, e-mail: fundacja@czynmydobro.pl

zatrudni:

 

Terapeutów zajęciowych

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe, istnieje możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Praca w Kaliszu.

 

5. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, ul. S. Staszica 40, tel. 603 711 154, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl

zatrudni:

 

Pomoc na dziale z materiałami

Wymagania: Chęć do pracy przy mierzeniu tkanin, rzetelność. Umowa zlecenie.

6. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@portosrolety.pl

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Dyspozycyjność, dokładność, sumienność oraz chęci do pracy, mile widziana osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

7. Gospodarstwo w Piątku Małym, tel. 509 688 791

zatrudni:

 

Pracowników szklarni

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na stanowisku, mile widziane osoby z okolic. Umowa zlecenie.

 

8. Dom Finansowy w Kaliszu, tel. 665 076 545

zatrudni:

 

Doradcę klienta

Wymagania:. Wykształcenie średnie, obsługa komputera, doświadczenie zawodowe w pracy z klientem.

9. Spółka w Kaliszu, tel. 570 890 290

zatrudni:

 

Administratora budynku

Wymagania: Wykształcenie średnie - mile widziany technik budowlany, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie na stanowisku, mile widziana znajomość ustawy o własności lokali.

 

10. Firma w Kościelnej Wsi, e-mail: porsche.vip.kalisz@gmail.pl

zatrudni:

 

Asystenta/ Asystentkę sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, wysoka kultura osobista, komunikatywność. Sprzedaż i obsługa salonu samochodowego.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 533 703 835

zatrudni:

 

Kierowców

Wymagania: Prawo jazdy kat. C, karta kierowcy.

12.Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kaliszu, tel. 505 019 225

zatrudni:

 

Inspektora d/s technicznych

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe budowlane, obsługa komputera i programu MS OFFICE, mile widziane uprawnienia budowlane.

 

13. Firma w Wolicy, tel. 666 324 532

zatrudni:

 

Pracownika produkcji wędlin - rozbiór mięsa

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 62 757 48 86

zatrudni:

 

Prasowaczkę - kasjerkę

Wymagania: Dyspozycyjność, chęci do pracy. Praca w pralni.

15. Spółka w Kaliszu, tel. 730 730 590

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Chęci do pracy. Umowa zlecenie.

16. GOPS w Liskowie, ul. W. Blizińskiego 56

zatrudni:

 

Głównego księgowego

Wymagania: Wymagania niezbędne: Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2077z późniejszymi zmianami) następujące niezbędne wymagania: 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, 5) spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagania dodatkowe: 1) ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, 2) podstawowa wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości, 3) ogólna znajomość zasad finansowania na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego oraz zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych, 4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, 5) znajomość obsługi komputera, obsługa programów: Finansowo-księgowy, Kadrowo-płacowy i PŁATNIK 6)cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, 7)ponadto posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. Wymagane dokumenty: podpisane: życiorys (CV) oraz list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub gdy na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000 ze zm.) w celach rekrutacji, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.); z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)". Wymagane dokumenty(w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56, lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ) na adres Ośrodka z dopiskiem: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie w terminie do dnia 11 kwietnia2019r.do godz. 1200. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o naborze dostępna jest na stronie: http://bip.liskow.pl/zasoby/files/ogloszenia_o_naborze/2019-04-01

 

 iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl