iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

06.07. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1.Firma w Kaliszu, tel. 694 775 511

zatrudni:

 

Kucharzy

Wymagania: Chęci do pracy i przyuczenia. Pracodawca zapewnia zwrot kosztów dojazd z i do miejsca zamieszkania.

 

2. Firma w Kaliszu, ul. Łódzka 153

zatrudni:

 

Młodszego specjalistę technologa

Wymagania: Wyższe wykształcenie preferowane kierunki: Technologia żywności, projektowanie procesów produkcyjnych w technologii sosów mokrych i majonezów, 2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobre umiejętności MS Office (szczególnie Excel), terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i w zmieniających się warunkach, umiejętność szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji, otwartość na nowe doświadczenia, pro aktywność i zaangażowanie w działania.

 

Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

 

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/M%C5%82odszy-Specjalista-Technolog/939486101/

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 601 773 653

zatrudni:

 

Elektryka / Elektromontera

Wymagania: Mile widziane uprawnienia SEP do 1KV oraz doświadczenie na stanowisku. Montaż /wykonywanie instalacji elektrycznych na budowach. Praca na terenie Kalisza i okolic, możliwa delegacja (Polska).

 

4. Belle Epoque w Kaliszu, tel. 694 775 511

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Osoba chętna do pracy i przyuczenia. Pracodawca zapewnia zwrot kosztów dojazd z i do miejsca zamieszkania.

5. Salon w Kaliszu, tel. 696 556 533, e-mail: centrum5@poczta.onet.pl

zatrudni:

 

Pracownika biurowego

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, obsługa komputera MS OFFICE (Excel, Word), umiejętność korzystania z mediów społecznościowych, obsługa urządzeń biurowych, poczty e-mail, Internetu, wysoka kultura osobista, dynamiczność, operatywność, kreatywność komunikatywność, sumienność, punktualność, dyspozycyjność. - mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wysłanie, odbieranie korespondencji, archiwizowanie dokumentów tym kopiowanie i skanowanie, obsługa recepcji, obsługa urządzeń biurowych, odbieranie telefonów, - kontakt z klientami.

6. KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu,

ogłasza nabór:

 

Inspektora

Wymagania: Wymagania konieczne: co najmniej 2- letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany, znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, wysoka kultura osobista, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność. Wymagane dokumenty i oświadczenia: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu, w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy należy udokumentować np.: kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów: 12 lipca 2023r.

Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy – ogłoszenie numer BIP 1200-OP.110.36.2023 Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS). Miejsce składania dokumentów: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu Wydział Ogólny, pokój nr 604, ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań. Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (7.00 – 15.00).

Praca w Kaliszu na ul. Kaszubskiej 1a. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie decyzji w sprawach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzenie rejestrów wydanych decyzji, prowadzenie ewidencji płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników oraz okresów podlegania i opłacania składek, udzielanie informacji w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, włączanie do akt decyzji i korespondencji, sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. Wymagana dyspozycyjność w zakresie krajowych wyjazdów służbowych. Mile widziane osoby z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 85 30 920 lub adresem e-mail

poznan@krus.gov.pl. Szczegółowe informacje o naborze: www.krus.gov.pl/bip/ w zakładce: Praca w KRUS BIP1200-OP.110.36.2023

 

7. Firma, tel. 534 690 008

zatrudni:

 

Pracowników pomocniczych do prac budowlanych

Wymagania: Umiejętności manualne.

 

8. Firma w Kaliszu, tel. 505 428 618, 604 346 678

zatrudni:

 

Kierowcę kat. C / CE

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze, doświadczenie w kierowaniu samochodem ciężarowym lub dostawczym, prawo jazdy kat. C lub CE. Dostarczanie i odbiory palet i przesyłek na terenie: Kalisz, Turek, Koło, Opatówek, Błaszki, Wieruszów, Kępno, Grabów Nad Prosną oraz innych mniejszych miejscowości w pobliżu.

 

9. Szkoła w Kaliszu, e-mail: sp1@um.kalisz.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela psychologa ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, umiejętność pracy z dziećmi i dorosłymi w zakresie doradztwa psychologicznego, komunikatywność.

 

10. Firma w Kaliszu, e-mail: praca.pl@leviat.com

zatrudni:

 

Monterów HIT 2/ obsługa i ustawianie maszyn HIT 2

Wymagania: Wykształcenie minimum zawodowe techniczne, umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność pracy w zespole, jak również dbanie o dobrą atmosferę, komunikatywność. Oferujemy: przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole, możliwość rozwoju zawodowego.

 

11. Firma w Kaliszu, e-mail: praca.pl@leviat.com

zatrudni:

 

Operatorów maszyn

Wymagania: Wykształcenie minimum zawodowe techniczne, bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność pracy w zespole, jak również dbanie o dobrą atmosferę, komunikatywność.

Oferujemy: przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole, możliwość rozwoju zawodowego.

 

12. Firma w Kaliszu, e-mail: praca.pl@leviat.com

zatrudni:

 

Spawaczy Operatorów stanowiska zrobotyzowanego

Wymagania: Wykształcenie minimum zawodowe techniczne, uprawnienia spawalnicze - certyfikat wg. EN 9606-1, bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność pracy w zespole, jak również dbanie o dobrą atmosferę, komunikatywność.

Oferujemy: przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole, możliwość rozwoju zawodowego.

 

13. Firma w Kaliszu, tel. 697 614 108

zatrudni:

 

Ogrodnika/pomocnika ogrodnika

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie zawodowe, umowa o pracę lub umowa zlecenie. Praca na terenie Kalisza i okolic.

 

14. Firma, tel. 573 062 233, e-mail: rataj.danuta@wp.pl

zatrudni:

 

Pracowników fizycznych

Wymagania: Praca przy wykonywaniu wodociągów, mile widziane doświadczenie zawodowe i chęci do pracy.

 

15. Szkoła w Kaliszu, tel. 792 799 991, email: biuro@magicbus.pl

zatrudni:

 

Lektora języka angielskiego

Wymagania: Wykształcenie wyższe (lic. lub mgr filologii angielskiej, dobra organizacja pracy, dostosowanie materiałów do umiejętności i potrzeb ucznia, preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 3-12 lat, język angielski w stopniu biegłym.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU