iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

07.09. Sprawdź, kogo szukają szukają

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Publiczne Przedszkole w Zbiersku, tel. 62 752 05 07, e-mail: przedszkole.w.zbiersku@wp.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wymagania: Wykształcenie wyższe, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.

 

2. Publiczne Przedszkole w Zbiersku, tel. 62 752 05 07, e-mail: przedszkole.w.zbiersku@wp.pl

zatrudni:

 

Psychologa

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, umiejętności psychologiczno -pedagogiczne w zakresie rozpoznawania problemów szkolno -wychowawczych u dzieci.

 

3. Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie, tel.62 763 70 11

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Chęci do pracy.

4. . Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie, tel.62 763 70 11

zatrudni:

 

Woźnego ½ etatu

Wymagania: Wymagana umiejętność obsługi kosiarki, wiertarki, wkrętarki.

5. Przychodnia w Kaliszu, e-mail; malgorzataandrzejewska20@wp.pl

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, dobry kontakt interpersonalny, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, mile widziane szkolenia/kursy w zakresie terapii dzieci.

 

6. Firma w Kaliszu, tel. 601 911 222

zatrudni:

 

Dozorców

Wymagania: Prawo jazdy kat. B.

 

7. Firma w Kaliszu, tel. 510 093 529

zatrudni:

 

Mechanika samochodowego z możliwością awansu na stanowisko kierownicze

Wymagania: Umiejętności w zakresie naprawy mechanicznej pojazdów, mile widziana praktyka.

8. Firma w Kaliszu, tel. 604 55 34 88

zatrudni:

 

Mechanika samochodowego

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie na stanowisku, na ofertę mogą również aplikować osoby po szkole bez doświadczenia (możliwość przyuczenia), chęci do pracy.

 

9. Sąd Okręgowy w Kaliszu, tel. 62 76 57 939

zatrudni:

 

Asystentów sędziego

Wymagania: Informacja o prowadzonym naborze: https://kalisz.so.gov.pl/w-toku,m,m2,241,266

 

10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, ul. Zielona 8, tel. 61 859 57 18 (719)

zatrudni:

 

Inspektorów kontroli – praca w Kaliszu

Wymagania: Wykształcenie wyższe preferowane - ekonomiczne, prawnicze, administracyjne. Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy ( preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych), samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word). Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów z zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych, a w szczególności z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości, gospodarki nieruchomościami, umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, terminowość, odpowiedzialność i rzetelność w realizowaniu zadań, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

Oferta kandydata powinna zawierać: - CV - podpisane przez kandydata oświadczenia: 1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 3) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 4) o spełnieniu wymagań koniecznych wynikających z ogłoszenia Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 września 2022 roku w kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowe w Poznaniu, bądź przesłać na adres : Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, skrytka pocztowa nr 223, 60-967 Poznań 9 Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Dodatkowe informacje : Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i teście kwalifikacyjnym. Test kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, ustroju samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, rachunkowości, gospodarki nieruchomościami, podatków i opłat lokalnych oraz zakres działania regionalnych izb obrachunkowych. Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Izbie zostaną dołączone do akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w terminie 1 miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/64-ogloszenie-o-pracy-w-tym-o-konkursach/artykuly/221-prezes-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-poznaniu-oglasza-nabor-do-pracy-na-stanowisko-inspektora-kontroli-w-siedzibie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-poznaniu-w-zespole-zamiejscowym-w-kaliszu-w-zespole-zamiejscowym-w-lesznie?lang=PL

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 507 000 723, e-mail: marcin.wojtczak@wega-a.pl

zatrudni:

 

Kierowców autotrasporterów

Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, kurs prawa jazdy C+E, kurs na przewóz rzeczy, orzeczenie psychologiczne, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, praca na terenie Polski oraz Europy.

 

12. Firma w Kaliszu, tel. 605 624 621

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

13. Firma z Warszawy, tel. 693 326 383

zatrudni:

 

Kwalifikowanych pracowników ochrony – praca w Sądzie w Kaliszu

Wymagania: Wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

14. Szkoła w Tłokinii Wielkiej, tel. 62 761 43 12, 573 368 602, e-mail; sptlokinia@opatowek.pl

zatrudni:

 

Psychologa 9/22 etatu

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

 

15. Myjnia w Kaliszu, tel. 512 230 375

zatrudni:

 

Pracowników myjni ręcznej

Wymagania: Mile widziane umiejętności związane z pracą na myjni, doświadczenie mile widziane możliwość przyuczenia, osoby niepełnosprawne również mile widziane.

 

16. Firma w Kaliszu, tel. 501-325-333

zatrudni:

 

Prasowaczkę

Wymagania: umiejętność prasowania

 

17. Firma w Kaliszu, tel. 600-817-954

zatrudni:

 

pomocnika magazyniera (wydawca towaru)

Wymagania: orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 

18. Firma z Kalisza, tel. 792-799-991

Zatrudni:

 

Lektora języka angielskiego

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunek: filologia angielska lub edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, uprawnienia pedagogiczne .

 

18. Szkoła z Rajska, tel. 62-7618-563

Zatrudni:

 

Nauczyciela bibliotekarza

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne .

 

Psychologa szkolnego

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie, uprawnienia pedagogiczne

 

19. Firma z Kalisza tel. 515-230-331

Zatrudni:

 

Pracownika ds. obsługi sklepu internetowego

Wymagania:

Bardzo dobra obsługa internetu, mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

 

20. Firma z Kalisza, tel. 663-030-440

Zatrudni:

 

Opiekunkę w żłobku

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie zawodowe 3 lub 5 letnie w zależności od kwalifikacji, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, osoba nie karana.

 

 

21. Firma z Kalisza, tel. 62-505-71-03

Zatrudni:

 

Ustawiacza maszyn wtryskowych

Wymagania:

Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU