iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

07.12. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Firma w Kaliszu, tel. 607 567 713, e-mail: ogrodzenia@kostkakujawa.pl

zatrudni:

 

Monterów ogrodzeń

Wymagania: Umiejętność montażu ogrodzeń panelowych, metalowych, 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

 

2. Lecznica w Kaliszu, tel. 603 983 814

zatrudni:

 

Lekarza weterynarii

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe, praktyka min. 1 rok.

3. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Młodszych operatorów urządzeń produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, gotowość do wsparcia procesu produkcyjnego i szkolenia operatorów z obsługi maszyn. Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatki za pracę zmianową. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job-invite/213329/

 

4. Przedszkole w Kaliszu, tel. 601 758 031

zatrudni:

 

Nauczyciela wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna lub elementarna.

5.Firma w Kaliszu, tel. 509 572 939

zatrudni:

 

Technika dentystycznego do przyuczenia

Wymagania: Mile widziane wykształcenie kierunkowe, ale na ofertę mogą aplikować również absolwenci liceum ogólnokształcącego lub plastycznego.

 

6. Firma w Kaliszu, tel. 605 696 373

zatrudni:

 

Montera balustrad

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, chęci do pracy, osoba chętna do przyuczenia, praca na terenie Polski.

 

7. Firma w Kaliszu, tel. 605 696 373

zatrudni:

 

Montera spawacza

Wymagania: Uprawnienia do spawania MIG, MAG. Praca w siedzibie oraz na terenie Kalisza i okolic.

8. Firma w Kaliszu, tel. 602 321 811

zatrudni:

 

Sprzątaczkę 1/8 etatu

Wymagania: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 60 232 1811

zatrudni:

 

Sprzątaczkę 1/2 etatu

Wymagania: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

10. KRUS w Poznaniu, tel. 61 852 50 09

zatrudni:

 

Inspektora (Praca w Kaliszu, ul. Kaszubska 1a)

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, sporządzania pism i notatek, pracy w zespole, pracy pod presją czasu, co najmniej 2-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany. Szczegółowe informacje zamieszczone są w ogłoszeniu o naborze na stronie www.krus.gov.pl/bip w zakładce: Praca w KRUS BIP 1200-OP.110.68.2022

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 604 55 34 88

zatrudni:

 

Mechanika samochodowego

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie na stanowisku, na ofertę mogą również aplikować osoby po szkole bez doświadczenia (możliwość przyuczenia), chęci do pracy.

 

12. Sąd Okręgowy w Kaliszu, tel. 62 76 57 849

zatrudni:

 

W ramach konkursu na stanowisko - p.o. stażysty w Wydziale Orzeczniczym w Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Wymagania niezbędne: pełna zdolność do czynności prawnych; nieposzlakowana opinia; kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami: https://kalisz.so.gov.pl/konkurs-na-zastepstwo-urzednika-w-czasie-jego-usprawiedliwionej-nieobecnosci-w-pracy-na-stanowisko-po-stazysty-w-wydziale-orzeczniczym-w-sadzie-okregowym-w-kaliszu-k-1100-1022,new,m2,241,266.html,209

 

13. Firma w Kaliszu, tel. 62 501 44 29, e-mail: lszydlak@zetor.pl

zatrudni:

 

Magazynierów

Wymagania: Chęć do pracy.

 

14. Salon samochodowy w Kaliszu, e-mail: praca@sztukowski.com.pl

zatrudni:

 

Pracownika przygotowującego samochody do sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie zawodowe samochodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi programów Word i Excel, wymagane doświadczenie.

 

15. Firma z Warszawy, tel. 695 850 039, e-mail: aleksandra_krenz@wsip.pl

zatrudni:

 

Przedstawiciela handlowego

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu. Praca na terenie Kalisza i Ostrowa Wlkp.

 

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1, e-mail: mops.doa@mops-kalisz.pl

zatrudni na poniższe stanowiska:

 

- Fizjoterapeutów wymagane studia wyższe odpowiedniej specjalności

- Opiekunów wykształcenie min. średnie

- Pielęgniarki wykształcenie wyższe kierunkowe

- Psychologów wykształcenie wyższe kierunkowe

- Terapeutów zajęciowych ukończona szkoła policealna odpowiedniej specjalności lub dyplom w zawodzie

- Asystentów osób niepełnosprawnych wymagany dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowych.

 

Miejsce pracy: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kaliszu, data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.02.2023r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji osobiście lub drogą mailową wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

17. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, e-mail: dk_sieradz@sw.gov.pl

prowadzi nabór na:

 

Młodszą pielęgniarkę

Wymagania ogólne stawiane kandydatom: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Pozostałe wymagania na stanowisku: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

Planowane terminy przyjęcia do służby: od lutego 2023r.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest na : https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-mlodsza-pielegniarka-mlodszy-pielegniarz-mlodszy-ratownik-medyczny

 

18. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, e-mail: dk_sieradz@sw.gov.pl

zatrudni:

 

Strażnika Działu Ochrony

Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Planowane terminy przyjęcia do służby: od lutego 2023r.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest na: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-straznik-dzialu-ochrony%2030-11-2022

 

19. Firma w Kaliszu, tel. 697 776 610, 690 554 976

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Książeczka sanepidowska, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU