iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

11.01. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Firma w Kaliszu, tel. 62 720 81 13, e-mail: kariera@brewa.pl

zatrudni:

 

Hydraulika

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze, min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku. Montaż i uruchamianie pomp ciepła w obiektach klientów

 

2. Firma w Kaliszu, e-mail: praca@sztukowski.com.pl

zatrudni:

 

Pracownika przygotowującego samochody do sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie zawodowe samochodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi programów Word i Excel, wymagane doświadczenie.

 

3. Firma w Kaliszu, tel.62 765 49 25, e--mail: rekrutacja@paulaingredients.com

zatrudni:

 

Specjalistę ds. eksportu

Wymagania: Znajomość języka angielskiego - płynnie w mowie i w piśmie, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem, aktywny udział w opracowaniu strategii sprzedażowych firmy oraz w sukcesywne dopasowywanie portfolio do trendów rynkowych, obserwacja rynkowych trendów konsumenckich i sprzedażowych, doświadczenie w pozyskiwaniu i rozwoju współpracy z kluczowymi klientami, umiejętności negocjacyjne i prowadzenie rozmów handlowych pasja, kreatywne myślenie oraz chęci do pracy i rozwoju.

 

4. Firma w Stobnie, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Znajomość branży gastronomicznej, doświadczenie na stanowisku.

5. Firma w Stobnie, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Kierownika biura

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość branży gastronomicznej, min. 2 lata doświadczenia na stanowisku, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność.

 

6. Firma w Kaliszu, tel. 62 753 25 15

zatrudni:

 

Sprzątaczkę ½ etatu

Wymagania: Umiejętność sprzątania, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

7. Firma w Poklękowie, tel. tel. 604 925 815

zatrudni:

 

Stolarza – do przyuczenia

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, zaangażowanie, sumienność. Montaż i produkcja schodów.

8. Przychodnia w Kaliszu, tel. 601 358 328, 62 767 70 40, e-mail: spdoctor@wp.pl

zatrudni:

 

Pielęgniarkę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu, mile widziany kurs szczepień, mile widziane doświadczenie. Warunki zatrudnienia oraz płacy do uzgodnienia z pracodawcą.

 

9. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, ul. Smutna 21, e-mail: dk_as_lodz@sw.gov.pl

prowadzi nabór na stanowisko:

 

Młodsza pielęgniarka/ Młodszy pielęgniarz, Młodszy ratownik medyczny (funkcjonariusz SW) miejsce pełnienia służby: Zakład Karny w Sieradzu – ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

Wymagania: Planowane terminy przyjęcia do służby: od marca 2023 r.

 

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

POZOSTAŁE WYMAGANIA NA STANOWISKU: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek; dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich); dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); 3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); 6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).  

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 18.01.2023 r. przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: dk_sieradz@sw.gov.pl ALBO złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść ogłoszenia: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zak%C5%82ad-karny-w-sieradzu-m%C5%82odsza-piel%C4%99gniarka-ratownik-medyczny

10. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, ul. Smutna 21, e-mail: dk_as_lodz@sw.gov.pl

prowadzi nabór na stanowisko:

 

Strażnik działu ochrony - miejsce pełnienia służby: Zakład Karny w Sieradzu – ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

Wymagania: Planowane terminy przyjęcia do służby: od marca 2023 r.

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata;

2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);

6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 18.01.2023 r.: przesłać na podany adres dk_sieradz@sw.gov.pl ALBO złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść ogłoszenia: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/stra%C5%BCnik-dzia%C5%82u-ochrony-funkcjonariusz-zak%C5%82ad-karny-w-sieradzu

11. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Młodszych mechaników liniowych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku: Mechanik, Elektromechanik lub podobne, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętności aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowości do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, gotowość do wsparcia procesu produkcyjnego i szkolenia operatorów z obsługi maszyn. Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatki za pracę zmianową. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

APLIKUJ: https://jobdetails.nestle.com/job-invite/217123/

 

12. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Automatyka

Wymagania: Wykształcenie minimum średniego technicznego kierunkowego (Automatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, inne pokrewne), umiejętność czytania schematów elektrycznych i AKP, dobra znajomość obsługi komputera, gotowości do pracy w systemie 3zmianowym (w tym również w weekendy), właściwa jakość wykonywanych prac, bezpieczeństwo wykonywania prac, doświadczenie w pracy w zakresie utrzymania maszyn w ruchu co będzie mile widziane. Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatki za pracę zmianową. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

APLIKUJ: https://jobdetails.nestle.com/job-invite/215696/

 

13. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Młodszych operatorów urządzeń produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, gotowość do wsparcia procesu produkcyjnego i szkolenia operatorów z obsługi maszyn. Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatki za pracę zmianową. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali.

APLIKUJ: https://jobdetails.nestle.com/job-invite/213329/

 

14. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Mechanika warsztatowego

Wymagania: Wykształcenie o profilu technicznym, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność podejmowanie działań korygujących w zakresie prac remontowo- modernizacyjnych, znajomość technik planowania oraz wykonania konserwacji, umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatowymi, umiejętności obsługi maszyn konwencjonalnych - frezarki, tokarki, szlifierki, znajomość narzędzi pomiarowych, znajomość odczytania rysunku technicznego, znajomości obsługi komputera. Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatki za pracę zmianową. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

APLIKUJ: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-Mechanik-Warsztatowy/849641501/

 

15. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Mechanika liniowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku: Mechanik, Elektromechanik lub podobne, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, gotowość do wsparcia procesu produkcyjnego i szkolenia operatorów z obsługi maszyn Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Dodatki za pracę zmianową. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

APLIKUJ: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz/791022601/

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU