iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

11.07. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1.Firma w Kaliszu, tel. 505 699 606

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Książeczka sanepidowska, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT.

2. Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

zatrudni:

 

Szwaczkę

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku, umiejętność szycia na stebnówce lub overlocku

3. Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

zatrudni:

 

Prasowaczkę

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

4. Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu, tel. 62 501 17 27, sekretariat@sp10.kalisz.pl

zatrudni:

 

Psychologa

Wymagania: Wykształcenie wyższe - mgr psycholog oraz uprawnienia pedagogiczne.

5. Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu, tel. 62 501 17 27, sekretariat@sp10.kalisz.pl

zatrudni:

 

Specjalistę ds. kadr i płac

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, znajomość przepisów księgowych i kadrowych, podstawowe posługiwanie się komputerem: znajomość pakietu MS Office, umiejętność korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Minimum 3 letni staż pracy.

 

6. Firma w Kaliszu, e-mail: praca.pl@leviat.com

zatrudni:

 

Referenta / specjalistę ds. logistyki

Wymagania: Wymagania: wykształcenie minimum średnie; wyższe z zakresu logistyki będzie dodatkowym atutem komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na porównywalnym stanowisku, doświadczenie we współpracy z zespołem pracowników, znajomość dokumentów magazynowych i wysyłkowych, doświadczenie w pracy z systemem ERP (w szczególności SAP) będzie dodatkowym atutem

Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku, przyjazną atmosferę pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kursy językowe.

 

7. Firma w Kaliszu, e-mail: praca.pl@leviat.com

zatrudni:

 

Referenta / specjalistę ds. przygotowania produkcji

Wymagania: wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne), dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, znajomość rysunku technicznego, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Oferujemy: ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku.

 

8. Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 602 524 005, email: tkozlowski@mlekovita.com.pl

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie oraz uprawnienia na wózki widłowe.

 

9. Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI, tel. 601 975 215

zatrudni:

 

Księgową

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, znajomość programu płatniczego FAKT, możliwość przyuczenia.

 

10. Belle Epoque w Kaliszu, tel. 694 775 511

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Osoba chętna do pracy i przyuczenia. Pracodawca zapewnia zwrot kosztów dojazd z i do miejsca zamieszkania.

 

11. Firma w Kaliszu, e-mail: office@assistance24h.eu

zatrudni:

 

Kierowcę pomocy drogowej

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. CE.

 

12. Muzeum w Kaliszu, tel. 62 501 34 84 ww 204, e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

prowadzi nabór na:

 

Edukatora/-kę (praca Rezerwacie Archeologiczny w Kaliszu- Zawodziu)

Wymagania: Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku archeologia, historia, ochrona dóbr kultury.

Wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, doświadczenie w pracy w muzeum, doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu popularyzacji ochrony zbiorów archeologicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny. Klauzula RODO podpisana odręcznie.

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie w terminie do dnia 14.07.2023 na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl. W tytule maila prosimy wpisać „Aplikacja edukator”

Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczone są na stronie internetowej: ttps://www.muzeumwkaliszu.pl/praca.html

 

13. Muzeum w Kaliszu, tel. 62 501 34 84 w. 204, e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

prowadzi nabór na:

 

Stanowisko merytoryczne w Dziale archeologii

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku archeologia, biegła obsługa komputera i pakietu Office. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy w muzeum, doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu popularyzacji ochrony zbiorów archeologicznych, doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny. Klauzula RODO podpisana odręcznie.

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie w terminie do dnia 14.07.2023 na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

W tytule maila prosimy wpisać Aplikacja archeolog Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej: https://www.muzeumwkaliszu.pl/praca.html

14. Firma w Kaliszu, tel. 793 660 122

zatrudni:

 

Pracownika fizycznego na magazyn

Wymagania: Mile widziane doświadczenie oraz uprawnienie na wózki widłowe ale nie jest wymagane.

 

15. Zakład Karny w Sieradzu

ogłasza nabór na:

 

Młodszego psychologa działu penitencjarnego

Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Pozostałe wymagania: wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich albo ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji. Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więzienne w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 19.07.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 albo złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), albo przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl).

 

16. Zakład Karny w Sieradzu

ogłasza nabór na:

 

Strażników działu ochrony

Wymagania: Planowany termin przyjęcia do służby: sierpień 2023 r. Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Preferencje w zakresie posiadanego wykształcenia, umiejętności: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów; 3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów; 4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów; 6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów; 7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów; 2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów; 3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów. Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); 3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); 6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 19.07.2023 r. przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: kandydaci do Zakładu Karnego w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 albo złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), albo przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl).

 

17. Firma w Kaliszu, tel. 601 884 125

zatrudni:

 

Mechanika pojazdów ciężarowych

Wymagania: 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Praca w Boczkowie, ul. Strażacka 7.

 

18. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

zatrudni:

 

Robotnika drogowego

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego.

19. Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN – SPORT, tel. 784 691 524

zatrudni:

 

Pracownika Działu Obsługi Klienta

Wymagania: wykształcenie średnie ogólne lub wyższe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wykształcenie średnie ogólnokształcące - konieczne lub wyższe, bardzo dobra obsługa pakietu Office, umiejętność sporządzania pism, prowadzenia korespondencji przy zachowaniu najwyższych standardów, doskonała umiejętność

bardzo dobra komunikacja, odpowiedzialność, cierpliwość, rzetelność

 

20. Przychodnia w Kaliszu, tel. 601 358 328, 62 767 70 40

zatrudni:

 

Lekarza internistę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, prawo do wykonywania zawodu. Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

21. Firma MAJAX, tel. 501 658 375

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Umiejętność szycia na stebnówce, chęci do pracy, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

22. Firma D&K # płoty betonowe, tel. 533 252 090

zatrudni:

 

Pracowników fizycznych przy produkcji oraz montażu płotów betonowych

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, pracowitość, mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

23. Firma MK MAXBUD Sp. z o.o., tel. 886 295 198

zatrudni:

 

Kierownika budowy

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne budowalne. Co najmniej 3 lata doświadczenia na budowie.

 

24. Firma MK MAXBUD Sp. z o.o., tel. 886 295 198

zatrudni:

 

Majstra robót budowlanych

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne budowalne. Co najmniej 3 lata doświadczenia na budowie.

 

25. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAL – PAP Sp. z o.o., tel. 604 535 305

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Wykształcenie brak lub niepełne podstawowe. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU