iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

17.05. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Przychodnia w Kaliszu, e-mail: praca@artmed.kalisz.pl

zatrudni:

 

Ratownika / Ratownika medycznego / Pielęgniarkę / Opiekuna medycznego

Wymagania: Zawód medyczny w zawodach wyżej wymienionych bądź tytuł ratownika. Zatrudnienie w formie umowa cywilno-prawna. Wynagrodzenie zostanie ustalone podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2. Salon w Kaliszu, tel. 62 768 19 05, email: ubezpieczenia.kalisz@domcar.pl

zatrudni:

 

Doradca serwisowy - sprzedawca części samochodowych

Wymagania: Mile widziane doświadczenie, rzetelność, uczciwość, dyspozycyjność do pracy w sobotę, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 507 000 830, e-mail: Ewa.Szabelska@wega-a.pl

zatrudni:

 

Osobę sprzątającą

Wymagania: Chęci do pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

4. Firma w Kaliszu, 501 516 137

zatrudni:

 

Pokojową

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, umiejętność dokładnego i rzetelnego sprzątania. Mile widziane doświadczenie.

 

5.Firma w Kaliszu, 500 288 839

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Doświadczenie na stanowisku, umiejętność szycia na stebnówce lub overlocku.

 

6. Szkoła podstawowa w Kaliszu, tel. 62 764 68 93

zatrudni:

 

Starszego specjalistę ds. kadr i płac

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prawa pracy i prawa oświatowego, znajomość obsługi komputera. Ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-księgowych jednostki sektora finansów publicznych, dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy Progman, bankowość elektroniczna, Płatnik, PFRON), nienaganna opinia. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, systematyczność, uczciwość, dokładność, komunikatywność, staranność, kreatywność w działaniu, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: - list motywacyjny, - życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej, - dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu), - oświadczenie o stanie zdrowia, - podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), - kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach, - kserokopie świadectw pracy, - oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs starszy specjalista ds. kadr i płac, w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 8, 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 22a w terminie do 19.05.2023 r. w godz. 8.00-15.00.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://sp8kalisz.nbip.pl w zakładce Nabór.

 

7. Firma z Warszawy, e-mail: hr@oex.pl

zatrudni:

 

Brand Master - Praca na terenie Kalisza

Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane prawo jazdy kat. B. Pozyskiwanie nowych konsumentów, sprzedaż produktów w punktach detalicznych (stacje benzynowe, żabki). Umowa zlecenie.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU