iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

17.10. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Firma MEBLEX w Kaliszu., ul. Zachodnia 6-10, 62-800 Kalisz

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze branżowe. Praca przy szyciu pokrowców na meble. Kontakt osobisty z pracodawcą.

 

2. Szwalnia w Kaliszu, tel. 512 274 506

zatrudni:

 

Elektryka ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze elektryczne. Uprawnienia SEP do 1 KV, mile widziane doświadczenie w zawodzie. Mile widziany emeryt/rencista.

 

3. Szwalnia w Kaliszu, tel. 512 274 506

zatrudni:

 

Mechanika maszyn szwalniczych ½ etatu

Wymagania: Umiejętność obsługi oraz naprawy maszyn szwalniczych, doświadczenie w zawodzie. Mile widziany emeryt/rencista.

 

4. Nestle w Kaliszu, link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Specjalista-ds_-Jako%C5%9Bci/942085001

zatrudni:

 

Młodszego specjalistę ds. jakości

Wymagania: Wyższe wykształcenie preferowane kierunki : Technologia żywności, Zarządzanie Jakością, Towaroznawstwom bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobre umiejętności MS Office (szczególnie Excel), terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, umiejętność szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji, otwartość na nowe doświadczenia, pro aktywność i zaangażowanie w działania. Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Specjalista-ds_-Jako%C5%9Bci/942085001/

 

5. Firma w Kaliszu, tel. 515 230 337

zatrudni:

 

Informatyka

Wymagania: Wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe- może być osoba w trakcie studiów kierunkowych, mile widziane doświadczenie.

 

6. Firma w Kaliszu, tel. 602 292 261

zatrudni:

 

Specjalistę do spraw kadr i płac

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi programu DGCS, doświadczenie na stanowisku, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

7. Radosny Dwór w Stobnie Siódmym, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Kelnerów/Kelnerki

Wymagania: Mile widziane przygotowanie w zawodzie kelner i praktyka na stanowisku.

 

8. Firma w Kaliszu, tel. 728 844 980

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie zawodowe.

 

9. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 698 709 559

zatrudni:

 

Pracownika obsługi klienta

Wymagania: Książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

10. Firma z Kaliszu, tel. 62 505 71 03

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Chęci do pracy, dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna. Wstępnie umowa zlecenie (2 tygodnie), następnie umowa o pracę.

 

11. Sąd Okręgowy w Kaliszu, 62 76 57 779

Prowadzi nabór na:

 

Specjalistę w zakresie pedagogiki

Wymagania: Ukończone wyższe studia z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytułu magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub w placówce oświatowo wychowawczej. Dodatkowe wymagania i ewentualne atuty: a) wysoka kultura osobista, b) łatwość nawiązywania relacji z osobami poddanymi badaniom, c) łatwość formułowania wypowiedzi na piśmie, d) znajomość obsługi komputera (zwłaszcza edytora tekstu Word), e) dobra znajomość metod diagnostycznych stosowanych w diagnozie pedagogicznej, f) umiejętność pracy w zespole. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 708 ze zm.) na stanowisku specjalisty może być zatrudniona osoba: mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii, Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach; mająca nieposzlakowaną opinię; która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia, publicznego lub przestępstwo skarbowe; przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: https://kalisz.so.gov.pl/konkurs-na-stanowisko-specjalisty-w-zakresie-pedagogiki-w-opiniodawczym-zespole-sadowych-specjalistow-sadu-okregowego-w-kaliszu-k110242023,new,m2,241,266.html,257

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej i podpisanej kopercie (z podaniem oznaczenia konkursu) należy złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Kaliszu, pok. 49 (wejście od strony Wału Staromiejskiego), w dni robocze w godz. 8.00 15.00 albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 2 listopada 2023r. na adres Sąd Okręgowy w Kaliszu, al. Wolności 13, 62-800 Kalisz.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów pod numerem tel. 062 76 57 779. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

12.Firma z m. Węgry, tel. 797 872 359, 503 406 409

zatrudni:

 

Pracowników budowlanych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze budowlane, doświadczenie na wykonywanym stanowisku.

 

13. Biuro w Kaliszu, tel. 668 479 970, e-mail: fomienko@interia.pl

zatrudni:

 

Księgową ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie min. średnie ekonomiczne, mile widziane osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym (rachunkowość) lub osoby będące w trakcie kierunkowych studiów, wymagana dobra znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie.

 

14. Firma w Opatówku, e-mail: biuro@vap.kalisz.pl

zatrudni:

 

Referenta ds. księgowości

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, doświadczenie min. 3 lata, znajomość programu Insert GT, znajomość j. niemieckiego oraz zagadnień kadrowych będzie dodatkowym atutem.

 

15. Firma w Kaliszu, tel. 509 060 992

zatrudni:

 

Mechanika samochodów osobowych i dostawczych

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe w naprawie samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Istnieje możliwość przyuczenia dla osób z wykształceniem kierunkowym ale nie posiadających doświadczenia w zawodzie.

 

16. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kaliszu, tel. 62 500 50 53

zatrudni:

 

Psychologa

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Praca w wymiarze ½ etatu.

17. Firma w Kaliszu, 604 566 917

zatrudni:

 

Kierowców chłodni

Wymagania: Prawo jazdy kat. EC, przewóz rzeczy. Umowa o pracę: 5000zł. Przewóz towarów spożywczych, sporadycznie pomoc w załadunku towarów. Wyjazdy 2-dniowe na terenie Polski.

 

18. Piekarnia w Kaliszu, tel. 504 52 37 52

zatrudni:

 

Piekarza piecowego

Wymagania: Mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe oraz mile widziane doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia do zawodu.

 

19. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku. Chęci do pracy.

20. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Znajomość branży gastronomicznej, doświadczenie na stanowisku. Chęci do pracy.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU