iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

23.05. Sprawdź oferty pracy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1.Firma w Kaliszu, tel. 608 564 931, e-mail: r_zymelka@drosed.com.pl

zatrudni:

 

Pracowników wylęgarni drobiu

Wymagania: Pracowitość, sumienność, dokładność, gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym.

2. Firma w Kaliszu, tel. 607 834 812

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Publiczna Bibliotek Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna

zatrudni:

 

Nauczyciela bibliotekarza

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe bibliotekarskie z przygotowaniem pedagogicznym. Znajomość aktualnych przepisów i zasad katalogowania dokumentów bibliotecznych. Znajomość dyskryptów Biblioteki Narodowej, Obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych. Dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: znajomość systemu bibliotecznego SOWA, znajomość rynku wydawniczego z uwzględnieniem oferty dla bibliotek pedagogicznych. Mile widziane doświadczenie na stanowisku.

Wymagane: CV, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dołączonej do ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić następujące oznaczenie: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 z dopiskiem "Rekrutacja". Termin składania dokumentów aplikacyjnych 20.06.2023 r.

Dokumenty można składać: osobiście w siedzibie Książnicy, pocztą tradycyjną, na adres: PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, ul. Południowa 62; drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kp.kalisz.pl, w tytule maila: "Rekrutacja". O miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający warunki formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie. Rozmowy z kandydatami przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Biblioteki.

 

4. Firma w Zbiersku, tel. 608 383 198 email: emko_zbiersk@poczta.onet.pl

zatrudni:

 

Kierowcę - konwojenta

Wymagania: Wymagane posiadanie książeczki badania sanitarno - epidemiologicznego, prawo jazdy kat. B. 

5. Firma w Danowcu, tel. 608 463 000

zatrudni:

 

Pracownika produkcji

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, dokładność, zaangażowanie.

6. Firma w Kaliszu, tel. 502 101 073

zatrudni:

 

Montera - ślusarza

Wymagania: Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność posługiwania się prostymi elektronarzędziami i narzędziami ręcznymi, podstawowa znajomość rysunku technicznego, mile widziane prawo jazdy kat. B.

7. Firma w Kaliszu, tel. 603 869 020

zatrudni:

 

Konserwatora - Murarzy

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe budowlane, doświadczenie na wykonywanym stanowisku.

8. Firma w Kaliszu, tel. 603 869 020

zatrudni:

 

Pracownika wykończenia wnętrz

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe budowlane, doświadczenie na wykonywanym stanowisku.

 

9. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@ff-mw.pl

zatrudni:

 

Automatyka

Wymagania: Preferowane wykształcenie wyższe (profil: automatyka, elektromechanika bądź pokrewne), doświadczenie na analogicznym stanowisku w zakładzie przemysłowym będzie dodatkowym atutem, wiedza z zakresu elektrotechniki, automatyki i pneumatyki, wiedza z zakresu budowy i działania sterowników PLC, podstawowa wiedza z zakresu programowania sterowników PLC i HMI, wiedza z zakresu mechaniki i urządzeń chłodniczych będzie dodatkowym atutem, mile widziane uprawnienia SEP do 1kV, umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do pracy w systemie 12/24/12/48.Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej w oparciu o umowę o pracę. Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności. Program Poleceń możliwość dodatkowej premii za polecenie znajomego do pracy do 1500 zł brutto. Proces adaptacyjny nowego pracownika. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach struktur wewnętrznych. Pracę w przyjaznym zespole, zapewniającym wsparcie i dobrą atmosferę. Pakiet Benefit: dofinansowanie do Karty Multisport i opieki medycznej Lux-Med, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

 

10 Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@ff-mw.pl

zatrudni:

 

Mechanika – Dział utrzymania ruchu

Wymagania: Wykształcenie min. zawodowe (preferowany kierunek: mechanika), mile widziane doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu/ technicznym w przedsiębiorstwie produkcyjny, podstawowa znajomość zasad mechaniki i pneumatyki, Umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami, mile widziane uprawnienia elektryczne do 1kV, obsługa komputera na poziomie podstawowym, gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym. Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej w oparciu o umowę o pracę; Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności; Program Poleceń możliwość dodatkowej premii za polecenie znajomego do pracy do 800 zł brutto; Proces adaptacyjny nowego pracownika; Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach struktur wewnętrznych; Pracę w przyjaznym zespole, zapewniającym wsparcie i dobrą atmosferę; Pakiet Benefit: dofinansowanie do Karty Multisport i opieki medycznej Lux-Med, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

 

11. Firma, w Kaliszu, tel. 665 759 569

zatrudni:

 

Kierowców kat. C + E

Wymagania: Prawo jazdy kat. C + E, terminowość, dokładność i sumienność w wykonywaniu pracy.

 

12. Urząd Miasta Kalisza, tel. 62 765 44 05, osobiście – Główny Rynek 20, pok. 34

zatrudni:

 

Pracowników gospodarczych

Wymagania: Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe. Umiejętność obsługi urządzeń gospodarczych do utrzymania porządku na terenach zielonych.

13. Dwór Stary Chotów, tel. 602 389 575

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Prawo jazdy kat. B. Mile wdziane doświadczenie na stanowisku.

 

14. Firma w Głóskach, tel. 504 504 668, e-mail: info@djtrade.pl

zatrudni:

 

Spawaczy MAG

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Produkcja pojemników/koszy/stojaków metalowych (bez akordu).

 

15. Firma w Opatówku, tel. 698 682 871

zatrudni:

 

Kosmetyczkę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe lub średnie zawodowe branżowe, bądź udział w kursach kierunkowych.

 

16. MEBLEX w Kaliszu, ul. Zachodnia 6-10

zatrudni:

 

Pracownika działu reklamacji

Wymagania: Wykształcenie średnie ogólne, znajomość obsługi komputera, znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym.

 

17. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji okien i drzwi, prace manualne.

 

18. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809

zatrudni:

 

Magazyniera / Operatora wózka widłowego

Wymagania: Doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku, uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego, umiejętność obsługi programu Subiekt GT.

 

19. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809

zatrudni:

 

Technologa

Wymagania: Wykształcenie inżynierskie bądź osoba posiadająca zmysł techniczny, umiejętność czytania projektów budowlanych, przewidujemy wdrożenie na ww. stanowisku.

 

20. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809

zatrudni:

 

Kosztorysanta

Wymagania: Wykształcenie wyższe inżynierskie, posiadająca zmysł techniczny, umiejętność czytania projektów budowlanych. Przewidujemy wdrożenie na ww. stanowisku.

 

21. ZUS w Ostrowie Wlkp., ul. Wysocka 1B

Prowadzi nabór na:

 

Doradcę ds. ulg i umorzeń

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie. Mile widziane: wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja, ekonomia), minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub obsługą klienta.

Wymagania dodatkowe: znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, znajomość KPA oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, umiejętność obsługi pakietu MS Office. Dodatkowe informacje: proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganej wiedzy, skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane, oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Jeśli jesteś osobą: komunikatywną i lubiącą współpracę, zorientowaną na cel i jakość, radzącą sobie w trudnych sytuacjach, orientacja na klienta to zachęcamy Cię do składania dokumentów, oferując: zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę, rozwój zawodowy, bogaty program szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych, atrakcyjne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie w PZU.

Warunki wykonywania pracy: spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS, konieczność poruszania się po całym obiekcie, konieczność odbywania podróży służbowych, budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze, miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy, drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do aplikowania zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagane dokumenty: - CV - list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace/-/hrlink-job-offers/1/doradca-ds_-ulg-i-umorzen/3341564

 

22 ZUS w Ostrowie Wlkp., ul. Wysocka 1B

Prowadzi nabór na:

 

Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie. Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne), minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową.

Wymagania dodatkowe: znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, umiejętność obsługi pakietu MS Office. Jeśli jesteś osobą: komunikatywną i lubiącą współpracę, zorientowaną na cel i jakość, radzącą sobie w trudnych sytuacjach, to zachęcamy Cię do składania dokumentów, oferując: zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę, rozwój zawodowy, bogaty program szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych, atrakcyjne pakiety ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie w PZU.

Warunki wykonywania pracy: spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS, konieczność poruszania się po całym obiekcie, konieczność odbywania podróży służbowych, budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze, miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy, drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje: proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganej wiedzy, skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane, oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 

Wymagane dokumenty: -CV -list motywacyjny -kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Wymagane dokumenty: Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj: https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace/-/hrlink-job-offers/1/stanowisko-ds_-przyznawania-i-wyplat-zasilkow/3341433

 

23. Firma w Kalisz, tel. 62 505 52 05, e-mail; rekrutacja@portosrolety.pl

zatrudni:

 

Koordynatora/ Lidera na dziale produkcyjnym

Wymagania: Umiejętność zarządzania zespołem, koordynowania prac, zaangażowanie i chęci do pracy, pracowitość.

 

24. Firma w Kalisz, tel. 62 505 52 05, e-mail; rekrutacja@portosrolety.pl

zatrudni:

 

Operatora maszyn

Wymagania: Obsługa maszyn produkcyjnych, dyspozycyjność, sumienne wykonywanie powierzonych zadań.

 

25. Firma w Kalisz, tel. 62 505 52 05, e-mail; rekrutacja@portosrolety.pl

zatrudni:

 

Pakowacza

Wymagania: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pakowanie wyrobów gotowych, obsługa maszyny pakującej, transport zapakowanych wyrobów na magazyn.

 

26. Stacja paliw w Brzezinach, tel. 669 014 770

zatrudni:

 

Pracownika obsługi klienta w stacji paliw

Wymagania: Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe. Mile widziana książeczka sanepidu. Mile widziane doświadczenie w handlu.

 

27. ŚDS TULIPAN w Kaliszu, tel. 62 766 34 82

zatrudni:

 

Kierowcę

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. D z uprawnieniem do przewozu osób, mile widziane doświadczenie.

 

28. Firma w Kaliszu, tel. 885 653 728

zatrudni:

 

Salowe - praca szpitalu w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79

Wymagania: Książeczka sanepidowska, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

29. Salon w Kaliszu, tel. 62 768 19 05, e-mail: ubezpieczenia.kalisz@domcar.pl

zatrudni:

 

Mechanika samochodowego

Wymagania: Mile widziane doświadczenie, rzetelność, uczciwość, dyspozycyjność do pracy w sobotę, umiejętność pracy w zespole

 

30. Stołówka w Kaliszu, tel. 516 136 581

zatrudni:

 

Szefa kuchni

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku, dobra organizacja pracy, mile widziane wykształcenie kierunkowe (nie jest wymagane).

 

31. Firma w Kaliszu, tel. 512 274 506

zatrudni:

 

Szwaczkę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Umiejętność obsługi dziurkarki i guzikarki. Umiejętność szycia na stębnówce.

 

32. Firma w Kaliszu, tel. 512 274 506

zatrudni:

 

Elektryka

Wymagania: Uprawnienia: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

33. Firma w Głóskach, tel. 504 504 668, e-mail: info@djtrade.pl

zatrudni:

 

Ślusarzy

Wymagania: Umiejętność obsługi elektronarzędzi, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

34. Firma w Kaliszu, tel. 694 412 623

zatrudni:

 

Przedstawicieli handlowych – sprzedaż materiałów budowlanych

Wymagania: Wykształcenie min. średnie ogólne, Min. półroczne doświadczenie na stanowisku, prawo jazdy kat. B. Praca na terenie południowej Wielkopolski.

 

35. ŚDS w Liskowie, tel. 512 135 802

zatrudni:

 

Pielęgniarkę ½ etatu

Wymagania: Wykształcenie średnie medyczne, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 3-miesięczny staż pracy na stanowisku, na którym kandydat miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, umiejętność kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

36. Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 691 522 087

zatrudni:

 

Kierowcę - magazyniera

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie. Składanie zamówień detalicznych, dostawa zamówień autem dostawczym (do ok. 70 km od Kalisza).

 

37. Firma w Kaliszu, link: link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Automatyk-Utrzymania-Ruchu/937960801/

zatrudni:

 

Młodszych automatyków utrzymania ruchu

Wymagania: Wykształcenie minimum średniego technicznego kierunkowego (Automatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, elektronika i inne pokrewne), umiejętność czytania schematów elektrycznych, dobra znajomość obsługi komputera, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (w tym również w weekendy), doświadczenia w pracy w zakresie utrzymania maszyn w ruchu mile widziane. Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Automatyk-Utrzymania-Ruchu/937960801/

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU