iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

3 tysiące kuropatw trafiło do naturalnego środowiska

Zdjęcie: powiat.kalisz.pl

3 tysiące kuropatw trafiło do naturalnego środowiska w powiecie kaliskim. Wszystko to w ramach projektu, na który powiat otrzymał 100 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na projekt pn. „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego”. 35 tys. zł to udział własny powiatu.

 

- Kuropatwy są tegoroczne, mają kilka miesięcy, pochodzą z hodowli. Mogą być wsiedlane w sierpniu lub we wrześniu, aby następnie mogły przygotować się do zimy, już w naturalnym środowisku. Są bardzo pożyteczne dla rolnictwa i przyrody, bo zjadają owady, stonkę i inne szkodniki. Każdy gatunek jest potrzebny dla środowiska, bo zwiększa jego bioróżnorodność. Kuropatwy potrzebują niewielkich zagajników, nieużytków z wysoką trawą tzw. miedz - mówił łowczy okręgowy Aleksander Bella z Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu.

Wicestarosta kaliski Zbigniew Słodowy wyjaśnił dlaczego wsiedlanie kuropatw jest tak ważne dla powiatu kaliskiego. Chodzi o realizację programu jaki opracował powiat kaliski, który polega na odbudowie populacji zwierzyny drobnej na  jego terenie. Kuropatwy mają wielu naturalnych wrogów m.in. lisy. Ale są też bardzo potrzebne dla środowiska.

 

3 tys. kuropatw przyjechało specjalnym transportem do Brzezin, następnie rozwieźli je łowczy do 11 gmin powiatu kaliskiego, gdzie dorastać będą w naturalnych warunkach, aby w przyszłym roku mogły składać jaja. Jest to ptactwo bardzo pożyteczne dla rolnictwa, żywi się owadami, które mogą robić szkody w rolnictwie.

 

Celem przedsięwzięcia dofinansowanego przez WFOŚIGW jest „Odbudowy populacji zwierzyny drobnej (kuropatwy zwyczajnej) na terenie powiatu kaliskiego”. 

Kuropatwa zwyczajna w latach 70. ub. wieku była najliczniejszym gatunkiem z rodziny kurowatych. Wszystko wskazuje jednak na to, że po ostatniej poprawie sytuacji w roku 1994, spadek populacji kuropatwy nie rokuje nadziei na poprawę bez zdecydowanej ingerencji samorządów i kół łowieckich. Obecnie w całym kraju zaobserwowano spadek populacji zwierzyny drobnej. To m.in. działania człowieka doprowadziły do naruszenia stabilności w populacjach takich gatunków jak kuropatwa. Głównym powodem upatrywanym przez naukowców i myśliwych było rozpoczęcie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W efekcie choroba ta została wśród lisów mocno ograniczona, jednak niezamierzonym efektem stał się galopujący wzrost liczebności osobników. Wprost proporcjonalnie nastąpił spadek liczebności zwierzyny drobnej, którą lisy się żywią. Dodatkowo można dodać, że głównymi drapieżnikami kuropatwy jest również jenot, kuna i borsuk.

Źródło: powiat.kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU