iKalisz.pl reklamy
Ważne sprawy

46. kaliskich uwag do przebiegu torów kolei dużych prędkości

Prezydent Krystian Kinastowski wystosował do spółek Centralny Port Komunikacyjny oraz BBF pismo zawierające uwagi do niedawno zaprezentowanych, zaktualizowanych wariantów przebiegu torów kolei dużych prędkości przez Kalisz. Inwestycja związana jest z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jesienią zeszłego roku samorządy przesyłały swoje uwagi do propozycji wcześniej zaprezentowanych tras. Miasto Kalisz również. Większość kaliskich postulatów została uwzględniona, dzięki czemu m.in. nie będzie konieczna rozbiórka domów jednorodzinnych przy ulicy Polnej czy Częstochowskiej.

Po szczegółowej analizie zaktualizowanych wariantów przebiegu tras, prezydent Krystian Kinastowski przesłał odpowiedzialnym za przygotowanie projektu inwestycji spółkom 46 uwag do aktualnie procedowanych propozycji. Wskazał także kierunek zmian, które preferuje kaliski samorząd.

- Miasto Kalisz preferuje rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze dla rozwoju miasta, pozwalające zachować spójność urbanistyczną miasta oraz jednocześnie najmniej ingerujące w zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-usługową oraz układ komunikacyjny Kalisza. Priorytetem jest minimalizacja wszelkich niedogodności, które będą występować przy realizacji inwestycji, a także po jej zrealizowaniu. Z analizy zaproponowanych wariantów wynika, że jedynym wariantem, który można brać pod uwagę w dalszych pracach jest wariant W9, ale dopiero po wprowadzeniu odpowiednich korekt. Korekty te dotyczą m.in. odsunięcia planowanej trasy od zabudowy mieszkaniowej i przemysłowo-usługowej oraz wprowadzenia rozwiązań technicznych, zapewniających właściwe skomunikowanie obszarów miasta przeciętych przebiegiem kolei dużych prędkości - wskazuje w piśmie prezydent Krystian Kinastowski.

Wśród 46 uwag do aktualnych propozycji przebiegu tras są m.in. zachowanie ciągłości ulic i ścieżek rowerowych, znajdujących się na proponowanych trasach linii kolejowych, rezygnacja z nasypu zwłaszcza pomiędzy rzeką Prosną a dworcem PKP oraz uwzględnienie projektowanych w Kaliszu inwestycji. Kompletna treść pisma z wszystkimi zgłoszonymi uwagami dostępna jest w załączniku.

Źródło: Juliusz Kowalczyk - KPM

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU