iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Ważne sprawy

80 procent zwrotu poniesionych kosztów za wymianę ogrzewania w Kaliszu

2021-01-22 13:01:00

Za zakup nowego systemu ogrzewania - kotła c.o. i grzejnika - można otrzymać z miasta Kalisza 80% zwrotu poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł liczonych za jedno zlikwidowane źródło ogrzewania paliwem stałym.

Od 2015 do 2020 roku mieszkańcy Kalisza wymienili 1 756 źródeł ogrzewanych paliwem stałym, korzystając z dofinansowania ze środków miasta Kalisza. Zgodnie z ewidencją pieców i kotłów pozaklasowych, oszacowaną na podstawie liczby pojemników na popiół, w Kaliszu są jeszcze 4153 tzw. „kopciuchy”. Na podstawie obserwacji z lat poprzednich można przypuszczać, że w 2021 roku zostanie wymienionych około 400 źródeł ogrzewanych paliwem stałym.

 

Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w 2019 roku Miasto wydało 1 428 403,51 zł, w 2020 r. 1 405 812,94 zł.

 

Uwzględniając założenia miejskiego programu dotacji do wymiany „kopciuchów”, zgodnie z uchwałą antysmogową Nr XI/317/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2015 r., wszystkie piece i kotły pozaklasowe powinny być wyeliminowane z użytku do 1 stycznia 2024 r., a kotły 3. i 4. klasy do 1 stycznia 2028 r.

 

Miasto udoskonala program walki ze smogiem. Dzięki Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma zostać utworzona, możliwe będzie opracowanie gminnego planu niskoemisyjnego, który stanowi warunek zawarcia porozumienia z ministrem właściwym ds. gospodarki w celu finansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

 

Planowane są kolejne akcje promocyjne i edukacyjne dotyczące walki ze smogiem w Kaliszu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dotacji na zmianę ogrzewania w miarę wysokości środków zapewnionych w budżecie miasta Kalisza, realizowany jest także program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz oraz plan gospodarki niskoemisyjnej.

 

Trwają prace nad nowym nowym kształtem „Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi”.

 

O możliwości wymiany pieców i sposobach dbania o środowisko mieszkańcy informowani są na różne sposoby, m.in. poprzez stronę internetową kalisz.pl, fb Kalisz.


Zamów reklamę w gazecie internetowej iKalisz.pl


Źródło: Anna Błaszczyk - Urząd Miasta Kalisza


SMOK AUDIO


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl