iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

Będą kontrolować nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe

2023-05-11 11:05:00

W czerwcu pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Kontrola nie obejmuje posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

- Plan kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek na rok 2023/2024, został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz będzie rozpowszechniony w postaci kurend elektronicznych i tradycyjnych - podaje magistrat.

W wyznaczonym dla danej miejscowości miesiącu, właściciel nieruchomości, musi zgłosić się do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, pok. 33 z dokumentami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych z ostatnich 12 miesięcy.

W stosunku do osób uchylających się od obowiązków ustawowych w powyższym zakresie, zgodnie z zapisami ustawy, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Źródło: kozminek.pl


Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU