iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Będzie kontynuacja programu zdrowotnego dla kobiet

2022-01-04 08:01:00
Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie kontynuacji "programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023".

Głównym celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobach u co najmniej 10% badanych kobiet. Cel ten został osiągnięty w ubiegłych latach poprzez wykonywanie badań MMG. W 2019 r. przebadano 169 kobiet, u 12% czyli 21 kobiet wykryto zmiany chorobowe, które poddane były dalszej diagnostyce. W 2020 przebadano 189 kobiet, u 10% czyli 19 kobiet wykryto zmiany chorobowe, które poddane były dalszej diagnostyce.

Programem w latach 2022 - 2023 objęte zostaną kobiety w przedziale wiekowym od 40 - 49 roku życia, zamieszkujące na terenie Kalisza. Każda kobieta w danej kategorii wiekowej może skorzystać ze świadczeń raz w danym roku kalendarzowym. Wziąć udział w programie może pacjentka, którą kwalifikuje przynajmniej jedno kryterium określone w ankiecie.

Miasto Kalisz przeznaczy 80 tys. zł z budżetu miasta Kalisza na realizację programu z udziałem podmiotów leczniczych wyłonionych w drodze konkursu ofert.Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU