iKalisz.pl reklamy
Kościół

Biskup kaliski przypomina wiernym o przepisach pokutnych w związku ze zbliżającym się Wielkim Postem

W minioną niedzielę w kościołach naszej diecezji odczytano list biskupa kaliskiego Damiana Bryla dotyczący wskazań pasterskich na Wielki Post. 

 

Wielki Post, to czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. Rozpoczyna się w Środę Popielcową i w Kościele katolickim trwa 40 dni (bez wliczania niedziel).

Bp Damian Bryl przypomina wiernym o powstrzymywaniu się od pokarmów mięsnych w piątki i ścisłym poście w dwa dni w ciągu roku. Wspomina także o zasadach uzyskania dyspensy. Dodatkowo nawiązuje do obowiązku powstrzymywania się od zabaw w czasie Wielkiego Postu. Biskup przypomina również o powinności przyjmowania w okresie wielkanocnym Komunii św. oraz o obowiązku modlitwy i składaniu jałmużny postnej.

 

 

Biskup poleca, aby w Diecezji Kaliskiej

przestrzegano następujących zasad:

 

I.  PRZEPISY POSTNE

 

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły.

 

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

  • we wszystkie piątki całego roku,
  • w Środę Popielcową.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

  • w Środę Popielcową,
  • w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz/administrator może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:

  • Środy Popielcowej,
  • Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Diecezji Kaliskiej mogą korzystać wierni Diecezji Kaliskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Diecezji Kaliskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.  

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Diecezjalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

II CZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ

 

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 22 lutego 2023 r. do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. do dnia 08 czerwca 2023 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej.

 

III JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzebujących. Jedną z jej form jest jałmużna. Ofiary na jałmużnę składane do puszek wystawionych w Wielkim Poście, przekazywane będą przez Caritas Diecezji Kaliskiej potrzebującym.

Źródło: katedra.kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU