iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Kalisz

Co można dostarczyć na kaliski PSZOK?

2021-01-20 09:01:00

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), z którego mogą korzystać mieszkańcy Kalisza. Punkt mieści się przy ul. Smolnej 11, wjazd jest możliwy od ulicy Piwonickiej.

PSZOK jest miejscem, gdzie osoby fizyczne mogą bezpłatnie oddać odpady, które nie są objęte standardową zbiórką.

 

Otwarty jest dwa razy w tygodniu:

  • w środy, w godz. 10:00 – 18:00,
  • w soboty, w godz. 8:00 – 16:00,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Do punktu można przekazać:

1. papier,

2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3. szkło,

4. odpady ulegające biodegradacji,

5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego),

7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne,

8. zużyte baterie i akumulatory,

9. odzież i tekstylia,

10. odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

11. zużyte opony - wyłącznie z pojazdów o ładowności do 3,5 Mg, maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego w ciągu roku,

12. odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku.

 

PSZOK nie jest miejscem na przyjmowanie odpadów z działalności gospodarczej, które powinny trafić do  innego podmiotu zbierającego odpady - firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie lub bezpośrednio do instalacji komunalnej.

 

Odpady należy samodzielnie umieścić w oznaczonym kontenerze lub zdeponować w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u.

Odpady będą ważone przy wjeździe oraz ewidencjonowane przez pracownika PSZOK-u.

Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Zamów reklamę w gazecie internetowej iKalisz.pl
SMOK AUDIO


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl