iKalisz.pl reklamy
Ważne sprawy

Co należy zrobić, by otrzymać Kaliską Kartę Mieszkańca?

Kaliska Karta Mieszkańca gwarantuje bezpłatne przejazdy komunikacją miejską i zniżki u 80 partnerów, m.in. w restauracjach, punktach usługowych, instytucjach kultury, gabinetach lekarskich, biurze podróży, czy kancelariach adwokackich. Wydanie karty kosztuje jedynie 20 złotych.

Warunkiem otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest zameldowanie na pobyt stały na terenie Kalisza oraz rozliczanie podatków w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

Wniosek o wydanie karty można złożyć w formie elektronicznej: https://kalisz.informica.pl/ lub w formie papierowej.

 

Składając wniosek o Kaliską Kartę Mieszkańca w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych na Dworcu Autobusowym przy ul. Podmiejskiej 2a, należy:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

- w przypadku złożenia zeznania podatkowego za ostatni rok w formie papierowej przedstawić:

- zeznanie roczne wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu;

- w przypadku braku takiego potwierdzenia kserokopię pierwszej strony zeznania rocznego wydanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu;

- w przypadku rozliczania podatku dochodowego przez Internet – przedstawić UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), potwierdzające złożenie deklaracji PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,

- w przypadku emerytów i rencistów, którzy nie dokonali rozliczenia rocznego PIT-37 lub PIT-36 na wyżej wymienionych zasadach, przedstawić w Punkcie Obsługi Klienta:

- roczne obliczenie podatku przez organ rentowy na formularzu PIT-40A wraz z pisemnym oświadczeniem, że nie złożono zeznania podatkowego (PIT-37, PIT-36) lub potwierdzenie złożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu PIT-OP, informującego o przekazaniu 1,5 % podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,

- posiadaną informację o dochodach uzyskaną od organu rentowego na formularzu PIT 11A wraz z pisemnym oświadczeniem, że emerytura jest jego jedynym źródłem przychodu, oraz że
nie będzie składał zeznania podatkowego w innym urzędzie skarbowym niż Pierwszy Urząd
Skarbowy w Kaliszu.

- w przypadku rolników i członków ich rodzin, którzy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przedstawić dowód wpłaty podatku rolnego w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

 

Osoby ubiegające się o Kaliską Kartę Mieszkańca uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zobowiązane są dodatkowo dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

- oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka/ dzieci w wielu 4-6 lat dotyczące wieku dziecka,

- oświadczenie wnioskodawcy o fakcie zameldowania w Kaliszu na pobyt stały.

 

Wniosek w imieniu osób niepełnoletnich i na ich rzecz może złożyć rodzic lub opiekun prawny.

Karta wydawana jest po dokonaniu opłaty w wysokości 20 złotych płatnej gotówką lub kartą w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty jej duplikat wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę bądź złożyć pisemne oświadczenie o braku możliwości jej zwrotu. Wydanie duplikatu karty z powodu utraty, zniszczenia lub jej zagubienia podlega opłacie w wysokości 20 zł, płatnej w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o. o.

Czas oczekiwania na wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca wynosi do 45 dni.

Wnioskodawca, który wpisał we wniosku swój numer telefonu, otrzyma SMS-a z informacją o terminie odbioru karty.

Ważność Karty można samodzielnie sprawdzić, logując się na stronie kalisz.informica.pl - w zakładce „Twoje ulgi”.

Punkt KLA przy ul. Podmiejskiej 2a jest czynny: w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz o odbiorze KKM można uzyskać pod numerem telefonu 62 768 00 91.

 

UWAGA

Posiadacz Kaliskiej Karty Mieszkańca ma obowiązek przyłożenia Karty do kasownika przy wsiadaniu do autobusu.

Regulamin zawierający wzory wniosków stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/883zarz2022.pdf


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU