iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Zapytaj prawnika

Co warto wiedzieć o alimentach?

2018-04-03 10:02:00

Zdjęcie: Archiwum
Nasi Czytelnicy oraz klienci EIG Law & Tax często spotykają się z problematyką alimentów, zarówno będąc do nich uprawnionymi, jak również będąc zobowiązanymi do ich płacenia. Najczęstsze pytanie, z jakim mamy do czynienia dotyczy wysokości ewentualnych alimentów.

Co do zasady, sprawy alimentów regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O wysokości zasądzonych alimentów decyduje zarówno wysokość osiąganych przez zobowiązanego dochodów, jak i jego możliwości zarobkowe i stan majątkowy.

 

Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością wynagrodzenia. Sąd ocenia bowiem również niewykorzystane możliwości zarobkowe zobowiązanego. Możliwości takie mogą mieć formę pieniężną lub świadczenia w naturze. Do wynagrodzeń dolicza się wszelkie dodatki, jakich beneficjentem może być zobowiązany. Drugim kryterium są uzasadnione potrzeby małoletniego dziecka, którego mają dotyczyć alimenty. Potrzeby z kolei determinowane są jego wiekiem i innymi czynnikami decydującymi o ich ocenie. Ważne dla sprawy będzie również to, w jakim stopniu osoba opiekująca się małoletnim czy małoletnią czyni osobiste starania o jego wychowanie. Inaczej bowiem sytuacja będzie wyglądała w przypadku niepracującej osoby wychowującej niemowlaka, a inaczej kiedy dziecko jest już w wieku szkolnym, a osoba opiekująca się nim nie pracuje. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., w sprawie o sygnaturze akt III CRN 48/75 „zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie”.

 


 

Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

 

 

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 

Alimenty co do zasady mają stanowić zabezpieczenie środków na utrzymanie małoletniego. Nie są więc kwotą przeznaczoną na utrzymanie osoby opiekującej się małoletnim. Strony powinny przygotować się należycie w zakresie dowodowym. Osoba, której zależy na zasądzeniu alimentów na rzecz dziecka czy dzieci, nad którymi sprawuje opiekę powinna wskazać na wszelkie okoliczności, które mogą świadczyć o możliwościach zarobkowych strony pozwanej. Pozwany natomiast powinien wymagać od powoda, żeby kwota roszczenia alimentów była uzasadniona i udokumentowana poprzez zestawienie potencjalnych wydatków wraz z załączonymi rachunkami i innymi dokumentami. Strony określą również czy i w jakim zakresie będą finansować wydatki niestałe dotyczące małoletnich. Na przykład strona pozwana może zadeklarować, że będzie finansować corocznie wyjazd wakacyjny dziecka czy dzieci. To również będzie miało znaczenie dla wyliczonej przez sąd kwoty zobowiązania.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją lub o skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej w biurze Senatora RP Łukasza Mikołajczyka. Najbliższy dyżur adwokacki planowany jest na 6 kwietnia.

 

:

Zamów reklamę w gazecie internetowej iKalisz.pl


Źródło: *Artykuł partnera


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl