iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Dofinansowanie do zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych

Od 1 lutego do 31 marca kaliszanie mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne oraz nawalne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze to zjawiska, do których musimy się przyzwyczaić. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie stanowi rezerwę wody, którą można wykorzystać m.in. przy podlewaniu roślin. W ten sposób przeciwdziałamy marnotrawieniu uzdatnionej wody pitnej, a także ograniczamy ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień w czasie intensywnych opadów deszczu. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 roku dotacja będzie przysługiwała tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego oraz rekreacyjno-wypoczynkowego, położonego na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Obejmie wyłącznie zakup zbiornika (lub zbiorników) służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie może ustawić zbiornik na deszczówkę przy budynku innym niż mieszkalny, ale na terenie nieruchomości objętej wnioskiem.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości oraz rekreacyjno-wypoczynkowy, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, przy czym wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zbiornika i wyniesie maksymalnie:

  • 500,00 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500 litrów, jednak nie mniejszych niż 100 litrów,
  • 1.000,00 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów,
  • 2.000,00 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych, jednak nie mniejszych niż 1000 litrów.

Wnioski można składać do końca marca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ratuszu, w pokoju 32 lub wysyłając pod adres Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 54 410.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej pomiędzy prezydentem Kalisza, a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji.

Źródło: Anna Błaszczyk - KPM

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU