iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Jaka będzie przyszłość Starego Cmentarza Żydowskiego?

Zdjęcie: KMP Kalisz

Cmentarz został założony w drugiej połowie XIII wieku, służył społeczności żydowskiej do wybuchu II wojny światowej. Znajduje się w obrębie ulic: Nowy Świat, Skalmierzycka i Handlowa.

W 2022 roku została zawarta ugoda przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, z Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu. Ustalania dotyczą m.in. terenu cmentarza żydowskiego w granicach historycznych według stanu na dzień 1 września 1939 roku.

- Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu otrzymała na własność tylko część terenu cmentarza - mówi Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. - Chodzi o niezabudowane działki pomiędzy ulicą Nowy Świat, a budynkiem dawnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego i teren na tyłach dawnego pogotowia. Gmina oddała otrzymaną nieruchomość w bezpłatne użyczenie Miastu, które zobowiązało się do podjęcia działań służących upamiętnieniu tego miejsca i jego ochrony. Na mocy ugody została także uregulowana kwestia roszczeń strony żydowskiej do około pięćdziesięciu nieruchomości, znajdujących się w zasobach Miasta. Dzięki porozumieniu Miasto może dysponować zwolnionymi z roszczeń nieruchomościami i planować ich wykorzystanie na cele społeczne.

Użyczona miastu część cmentarza została uprzątnięta, uzupełniono tymczasowe ogrodzenie. W grudniu 2023 roku teren został oznakowany tablicą informacyjną, przygotowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach Programu identyfikacji i oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie RP. Kolejne działania w ramach zawartej ugody to upamiętnienie miejsca pochówku rabina Abrahama Gombinera, przygotowanie lapidarium z wykorzystaniem oryginalnych macew pochodzących ze starego cmentarza, a złożonych obecnie na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy ul. Podmiejskiej, oraz wykonanie docelowego ogrodzenia.

Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, w porozumieniu z Gminą Wyznaniową we Wrocławiu oraz przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, będą realizowały następne punkty ugody przez kolejne 3 lata.

Źródło: kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU