iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Aktualności z kalisza, wiadomości z Kalisza,

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!


Kalisz

Jest plan dla strefy usługowej - Wrocławska

2021-12-01 08:12:00

Zdjęcie: kalisz.pl
Uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska. Obszar ten stanowi jeden z najważniejszych punktów produkcyjno-usługowych miasta.

Teren objęty projektem planu miejscowego ma powierzchnię 56,88 ha. Położony jest na południowy zachód od starego miasta. Plan od północy ogranicza Aleja Wojska Polskiego, będąca drogą krajową nr 25, natomiast od południa ulica Wrocławska. Przyjęcie planu zagospodarowania stworzy spójną koncepcję urbanistyczną, która pozwoli na stworzenie w tym rejonie miasta terenów produkcyjno-usługowych oraz ułatwi inwestycje w tym rejonie.

Jest to obszar w pełni zainwestowany zabudową przemysłową i usługową. Ponadto zlokalizowane są tutaj Główny Punkt Zasilania oraz ciepłownia. Na obrzeżach terenu objętego planem położone są budynki mieszkalne, które w długofalowej strategii rozwoju przestrzennego tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostały ujęte, chcąc stworzyć jednolity pod względem przeznaczenia teren usługowo-produkcyjny.

Obszar opracowania położony jest z dala od cennych form ochrony przyrody i wskazuje ograniczenia pozwalające w sposób prawidłowy zabezpieczyć środowisko. Plan chroni też występujące na obszarze zabytki występujące w gminnej ewidencji zabytków.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl


Źródło: Magdalena Furmaniak - KPM


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnieInformacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.


SMOK AUDIO
FACEBOOK ikalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl