iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Kalisz

Kaliska Karta Mieszkańca ma już rok

2019-06-17 12:41:07

Program „Kaliska Karta Mieszkańca” funkcjonuje od 22 czerwca 2018 roku. Skierowany jest do osób zamieszkujących w Kaliszu oraz członków ich rodzin, rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

Obejmuje również rodziny wielodzietne i seniorów (3 funkcjonalności karty: Kaliska Karta Mieszkańca, Karta Kalisz Rodzina 3+, Karta Senior).

Kaliska Karta Mieszkańca to plastikowa, elektroniczna karta posiadająca indywidualny numer oraz imię, nazwisko i zdjęcie posiadacza. Jest nośnikiem ulg i usług oferowanych przez partnerów, jak również pełni funkcję karty elektronicznej KLA.

Posiadaczom Kaliskiej Karty Mieszkańca przysługują zniżki, preferencje i zwolnienia oferowane przez instytucje miejskie (KLA, Aquapark, Filharmonia, OSRiR, Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania) oraz przez partnerów, którzy przystąpili do programu oferując mieszkańcom ulgi na usługi, zakupy bądź świadczenia.

 

Kaliska Karta Mieszkańca posiada aktualnie 48. partnerów, z czego Wydziałowi Spraw Społecznych i Mieszkaniowych udało się pozyskać, tylko w 2019 roku, aż 17 partnerów, którzy przedstawili także atrakcyjne oferty dla posiadaczy Kaliskiej Karty Senior.

Warto zaznaczyć, że nadal poszerzane jest grono partnerów programu, którym może zostać każdy podmiot świadczący usługi na terenie Miasta Kalisza i który zawrze pisemne porozumienie o współpracy.

Porównując dane dotyczące liczby przyjętych wniosków oraz wydanych kart, do końca grudnia 2018 roku przyjęto 1 527 wniosków i wydano 1 455 kart, natomiast w bieżącym roku,
do 14 czerwca, przyjęto już 5 125 wniosków i wydano aż 2 976 kart.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony kaliszan zwiększono liczbę stanowisk do przyjmowania wniosków i wydawania Kaliskiej Karty Mieszkania w Kaliskich Liniach Autobusowych. Obecnie sprawy związane z KKM obsługują cztery stanowiska (pierwotnie jedno) zlokalizowane na Dworcu Autobusowym przy ul. Podmiejskiej.

 

Kaliska Karta Mieszkańca to:

- poprawa warunków życia mieszkańców,

- zwiększenie dostępności do usług publicznych przez poszerzenie zakresu ulg,

- umacnianie poczucia tożsamości lokalnej,

- poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu,

- promocja korzystania ze środków komunikacji miejskiej w celu odciążenia centrum miasta
od nadmiernego ruchu samochodów osobowych,

- wspieranie dużych rodzin i seniorów oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

 

Wniosek o wydanie Karty można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl, załączając do wniosku aktualną fotografię oraz skan pierwszej strony zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy.

Wniosek można złożyć także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) w godzinach pracy punktu (poniedziałek 7.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.00 - 15.00). Okres oczekiwania na wydanie Karty na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Emeryci i renciści mogą przedstawić jedynie posiadany formularz PIT-40A wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

Osoby ubiegające się o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca uprawniającej do darmowych przejazdów komunikacją miejską, zobowiązani są dodatkowo okazać następujące dokumenty:

- emeryci i renciści – legitymację emeryta lub rencisty,

- dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole – dokument potwierdzający wiek dziecka,

- dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół – ważną legitymację szkolną,

- studenci – ważną legitymację studencką.

Uprawnienia do darmowych przejazdów nadawane są na czas ważności uprawnień potwierdzonych w legitymacji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września roku następującego po kolejnym roku podatkowym.

 

 


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl