iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Komu przysługuje pierwszeństwo przyjęcia do żłobka?

2021-05-18 11:02:46
Zdjęcie: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
W samo południe, 1 czerwca, rusza elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez samorząd Kalisza. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (ksero dokumentów), złożyć do wybranego żłobka.

Natomiast zgodnie z przyjętym harmonogramem rekrutacji potrwa od 1 do 15 czerwca, do godz. 12.00 prowadzona będzie rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka w systemie elektronicznym oraz złożenie w wybranym żłobku dokumentów przez rodziców bądź opiekunów. Ich weryfikację przez dyrektorów placówek zaplanowano od 16 do 22 czerwca. Zaś do 24 czerwca winne być znane wyniki rekrutacji.

O pierwszeństwie przyjęcia do żłobka decydują wprowadzone kryteria oraz punktacja.

 

Te prezentują się następująco:

1. Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (1 pkt.)

2. Rodzice/opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, w tym rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pobierający zasiłek rodzinny (w sumie można uzyskać dwa pkt.)

3. Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej (1 pkt.)

4. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka (1 pkt.)

5. Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do którego brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka (1 pkt.)

6. Dzieci z rodzin wielodzietnych (na utrzymaniu w rodzinie jest troje i więcej dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki) (1 pkt.)

7. Dziecko posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do żłobka wszystkie aktualne szczepienia obowiązkowe (1 pkt.)

8. Jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (1 pkt.)Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU