iKalisz.pl reklamy
Ważne sprawy

Kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w powiecie

2022-06-01 09:06:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że rozpoczęto kontrole dotyczące bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.


Kontrole są przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według rozporządzenia zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki. Nie można również wnosić i wywozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Należy utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki, zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również utrzymywać drób, z wyłączeniem kaczek i gęsi w izolacji od dzikich ptaków. Przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu oraz ptaków powinno być zabezpieczone przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami, a kramienie i pojenie powinno odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu. Podobnie, gniazda dla drobiu powinny być lokalizowane wewnątrz budynków. Osoby, które w okresie 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne zmuszone są powtrzymać się od wykonywania czynności, związanych z utrzymaniem drobiu. Ponadto w poczuciu obowiązku należy codziennie dokonywać przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację, zawierającą informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.


W załączniku znajdują się niezbędne dokumenty, które powinny wypełniać osoby, posiadające więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie.

Więcej szczegółów pod nr tel.: 62 757 26 59. 

Źródło: kalisz.pl


Czytaj również

AGROPOL JARYCH CIĄGNIKI FERGUSON
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
DORPOL SPRZEDAŻ CIELĄT
AGROMIX MASZYNY ROLNICZE RYDZYNA
MAG-BULL
KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ
ubojnia gola
AGRI-VITALS - produkty mineralne dla rolnictwa naturalnego. Produkcja i Dystrybucja.
POLUB NAS NA FACEBOOKU