iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Kontrowersje przy wyborze dyrektorów szkół?

2021-09-22 14:09:00
Zdjęcie: FB/SP nr 22 w Kaliszu
Kaliski radny z niepokojem patrzy na przebiegi oraz wyniki konkursów na dyrektorów szkół w Kaliszu.

- Obecnie najbardziej zabolało mnie oddanie Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego, w ręce obcej kaliskiemu środowisku osoby, z dość niejednoznaczną historią zawodowo-samorządową i opiniami jej towarzyszącej - wskazuje radny, Dariusz Grodziński dodając, że ten kontrowersyjny wybór "zastąpił" wspaniałą dyrektorkę, która z sukcesami budowała tę szkołę przez lata.

 

To jednak nie koniec jego obaw. Podobne wrażenie miał odnieść m.in. w przypadku konkursów na szefów kaliskich podstawówek nr 7 i 8. 

 

- Wcześniejszych lat nawet nie pomnę, a z przyszłych spraw Kalisz aż huczy od plotek, dotyczących nieodpartego zamiaru zmian, np. dyrektorów najlepszych kaliskich liceów, przez obecnie sprawujących władze wykonawczą i uchwałodawczą w samorządzie Kalisza - dodaje kaliszanin. 

 

I zwraca się z apelem do władz miasta, by te powróciły do stosowanej przez lata zasady, kiedy to do komisji konkursowych delegowani byli radni miejscy zasiadający w komisji edukacji, kultury i sportu.

 

- Uczyni to te konkursy bardziej transparentnymi, może zapobiegać ich wypaczeniom, dodatkowo uspołeczni proces wyboru dyrektorów. Szczególnie jeśli do tych komisji będę powoływani przez prezydenta radni opozycji - podpowiada Dariusz Grodziński.

 

Wszystko wskazuje jednak na to, że na "nawoływaniu" ze strony radnego się skończy, bo jak wskazują władze miasta mimo, iż do komisji konkursowej delegowanych jest trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, to przepisy nie zezwalają na to, by w tym gronie znalazła się osoba sprawująca mandat radnego. 

 

- Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 czerwca 2019 r. wyjaśnił, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie może powołać piastuna tegoż organu w skład komisji konkursowej, jak i wyznaczyć do składu komisji konkursowej jako swoich przedstawicieli członków organu stanowiącego, to jest rady gminy - wyjaśnia Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. 

 

Przedstawiciel kaliskiego magistratu podkreśla także, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki należy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego, zarówno w przypadku gdy kandydat został wyłoniony w drodze konkursu, jaki i sytuacji, gdy kandydatowi zostało powierzone to stanowisko w trybie pozakonkursowym. W bieżącym roku w jednostkach podległych kaliskiemu samorządowi ogłoszono 14 czternaście konkursów na kandydatów na dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek. Zaś wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci określają stosowane rozporządzenia wykonawcze, a oferty każdego z kandydatów, jak zapewniają władze miasta, zostały poddane ocenie formalnej przez powołane w tym celu komisje konkursowe. Zatem każdy kandydat spełniający wymagania miał prawo zaprezentowania własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły lub placówki. 

 

- Dalsza ocena merytoryczna kandydata to kluczowy aspekt konkursu decydujący o wyborze kandydata na dyrektora. Każda komisja konkursowa dokonała oceny i wybrała przyszłego dyrektora w tajnym głosowaniu. Spośród wszystkich przeprowadzonych konkursów, pięć nie zostało rozstrzygniętych. W myśl obowiązujących przepisów powierzono w tych jednostkach stanowiska ustalonym, w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, kandydatom na jeden rok szkolny - wskazuje zastępca prezydenta Kalisza.

 

(alf)Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU