iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę dla dzieci, mogą skontaktować się z Działem Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu (ul. Obywatelska 4, tel. 506 162 407).

Rodzinną pieczę zastępczą sprawuje w Kaliszu 150 rodzin zastępczych i 7 rodzinnych domów dziecka. Otaczają opieką 261 dzieci. Natomiast w trzech kaliskich domach dziecka przebywa łącznie 37 dzieci. Dla samotnych dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzina zastępcza to szansa na szczęśliwy, spokojny dom.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – wynikający z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną dotyczącą predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- przebywają na terytorium RP;
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osoby spełniające wymienione warunki biorą udział w szkoleniu, a po jego zakończeniu mogą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W ubiegłym roku 8 rodzin (10 osób) ukończyło szkolenie i uzyskało kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Źródło: Katarzyna Ciupek - KPM

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU