iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Można składać wnioski na dodatek osłonowy

2022-01-07 11:01:00
Od 4 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy. Będą przyjmowane do 31 października 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

 • drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • tradycyjnie (papierowo): osobiście w siedzibie Biura Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a, do specjalnej urny podawczej w Biurze Obsługi Interesantów (wniosek należy umieścić w kopercie z dopiskiem „dodatek osłonowy”) lub pocztą.

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w :

 • Biurze Obsługi Interesantów (BOI), ul. T. Kościuszki 1a (wejście B),

 • Biurze Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a w punkcie obsługi interesanta pokój nr 6,

 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl),

 • na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1) przysługuje on osobie:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100 zł oraz
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wypłata dodatku osłonowego

 • jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

 • jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. Informację o przyznaniu dodatku osłonowego Biuro Świadczeń Rodzinnych prześle na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie Biura.

W przypadku pytań lub wątpliwości - kontakt telefoniczny pod numerami: 62 76 54 491, 493, 429; 62 50 49 751 do 754.Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KALISZ
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU