iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Prawo

Nieetyczne zachowania w pracy

2019-08-12 10:08:00

Mobbing, dyskryminacja, to wciąż znane, ale nie jedyne patologiczne zjawiska, które zdarzają się w miejscach pracy. Pracownicy często nie wiedzą, jak się zachować, gdy „padną ofiarą” pracodawcy lub współpracownika.

Wiele mówi się o etyce w pracy. Firmy jednak nadal nie zawsze w odpowiedni sposób traktują pracowników. Wciąż pojawia się mobbing, niewypłacanie pensji na czas, a nawet podsłuchiwanie pracowników. Przepisy regulują zasady, do jakich zobowiązany jest pracodawca, jak i pracownik. Wiele firm szczyci się stwarzaniem przyjemnej atmosfery w pracy, jednak wciąż pozostają jeszcze przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają podstawowych zasad w kontaktach z pracownikiem.

 

  • Mobbing, czyli inaczej uporczywe i długotrwałe nękanie oraz zastraszanie pracownika. Takie zachowanie wywołuje u pracownika poczucie lęku, zaniża jego samoocenę. Najczęstszym celem takich działań jest ośmieszenie lub poniżenie osoby. Mobbingować może nie tylko pracodawca, ale także współpracownik. Jednak to pracodawca ma za zadanie zapobiegać takim działaniom. Pracownik za stosowanie na nim lobbingu, może otrzymać zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Mówimy tu np. o utracie jego zdrowia. Pamiętajmy, że mobbing to poważne wykroczenie, które narusza prawo pracym, ale także prawo cywilne.

 

  • Dyskryminacja w miejscu pracy. Spotykają się z nią nie tylko pracownicy, ale też osoby starające się o pracę już na etapie rekrutacji. Są to dyskryminacje związane z płcią, wiekiem, wyglądem, niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością, przekonaniami politycznymi, pochodzeniem, orientacją seksualną a nawet ze względu na zatrudnienie np. na czas określony lub nieokreślony. Osoba dyskryminowana może wystąpić do sądu o odszkodowanie za wyrządzone szkody.

 

  • Molestowanie seksualne, to stosunkowo rzadko zgłaszana dyskryminacja przez polskich pracowników. Może ono przybrać formę szantażu na tle seksualnym, jak i wprowadzić niezręczną atmosferę w pracy. Mogą to też być wulgarne uwagi lub gesty o podłożu seksualnym. Za takie zachowanie pokrzywdzony pracownik również może domagać się odszkodowania.

 

  • Niewypłacanie wynagrodzenia w terminie. To kolejny przepis, który często jest łamany przez pracodawców. Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacania pensji w terminie, przynajmniej raz w miesiącu. Ma to być stały i ustalony z góry termin. Jeżeli dzień wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, wówczas pensja wypłacana powinna być dzień wcześniej. Jeśli pracodawca zaproponuje pracownikowi rozłożenie wypłaty na raty lub spóźnia się z przelewem, wówczas pracownik może pozwać go, rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia lub zgłosić sprawę do PIP-u (Państwowa Inspekcja Pracy). W tym przypadku nie ma na to wytłumaczenia. Nawet, jeśli firma miała chwilowe finansowe problemy pracownik może uciec się do tych trzech metod.

 

  • Pracownicy na podsłuchu, to jeden z najbardziej skrajnych przypadków. Niektórzy przełożeni potrafią nawet zamontować podsłuch w służbowym telefonie pracownika lub zamontować specjalny system w komputerze śledzący, co w sieci podczas pracy ogląda podwładny. Oczywiście taka forma kontroli jest niedopuszczalna. To naruszenie Konstytucji RP, która mówi o zapewnieniu obywatelom ochrony prywatności. W konsekwencje takiego zachowania pracodawca już nie tylko zapłaci karę pieniężną, ale również może zostać pozbawiony wolności do lat dwóch. Wyjątkiem od tego jest sytuacja w której pracownik jest uwikłany w przestępstwo. Wówczas dopuszczalne jest użycie podsłuchu, jednak tylko czasowo, do wyjaśnienia całej sprawy. Podsłuchiwany pracownik może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

 

 iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl