iKalisz.pl reklamy
Ciekawostki

Nowy nabytek kaliskiej biblioteki

Zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu powiększyły się o kolejny ciekawy dokument. Tym razem jest to akt rady familijnej spisany na posiedzeniu Sądu Pokoju Powiatu Kaliskiego 9 czerwca 1836 r. na wniosek Wiktorii z Lubowidzkich Niemojowskiej, wdowy po właścicielu majątku Marchwacz-Bonawenturze Niemojowskim.

Rady familijne stanowiły organ rodzinny funkcjonujący pod powagą sądów pokoju. Ich głównym obowiązkiem było ustanowienie opieki dla małoletnich sierot, jeżeli nie było opiekunów prawnych, ani testamentowych. Kompetencje rady mogły mieć charakter doradczy, decyzyjny bądź nadzorczy.

Zakupiony przez Bibliotekę dokument dotyczy nabycia przez Wiktorię - w imieniu nieletnich dzieci - praw do majątku Słupia w ówczesnym powiecie ostrzeszowskim w Wielkim Księstwie Poznańskim, należącego do zmarłego bezpotomnie Wincentego Niemojowskiego. W radzie familijnej uczestniczyli m.in. Teodor Niemojowski, radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Kaliskiej oraz Adam Mazurkiewicz, patron Trybunału Cywilnego I Instancji Guberni Kaliskiej.

Bracia Bonawentura i Wincenty Niemojowscy w czasie powstania listopadowego aktywnie uczestniczyli w pracach Rządu Narodowego Królestwa Polskiego. Po upadku insurekcji Wincenty został uwięziony i skazany na karę śmierci, którą zamieniono na katorgę - zmarł w drodze na Syberię w 1834 r. Z kolei Bonawentura, by uniknąć losu starszego brata udał się na emigrację. Zmarł w Vanves pod Paryżem w czerwcu 1835 r., pozostawiając żonę Wiktorię oraz dwoje dzieci: Felicję i Kazimierza.

Po opracowaniu dokument zostanie zdigitalizowany, trafi oczywiście do Działu Informacji Naukowej i Zbiorów Specjalnych, a w przyszłości udostępniony w Internecie.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU