iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Aktualności z kalisza, wiadomości z Kalisza,

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!


Na drogach

Pierwszeństwo na drogach dla pieszych i rowerów

2021-10-29 12:42:43

Drogi dla pieszych i rowerów poprawiają bezpieczeństwo. W większości przypadków nie nie ma miejsca na poprowadzenie dwóch dróg, są więc łączone. Warto wiedzieć o istotniej różnicy dla ich użytkowników, która wynika z rozdzielenia oznaczenia kreską poziomą lub pionową.

Na drogach przeznaczonych zarówno dla pieszych jak i rowerzystów możemy spotkać dwa oznaczenia:

 

  • umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 „Droga dla rowerów” i C-16 „Droga dla pieszych” oddzielone kreską poziomą

  • umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 „Droga dla rowerów” i C-16 „Droga dla pieszych” oddzielone kreską pionową

 

 

Jak jest między nimi różnica?

 

W pierwszym przypadku (umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 „Droga dla rowerów” i C-16 „Droga dla pieszych” oddzielone kreską poziomą) droga przeznaczona jest zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Nie ma tu jednak podziału na prawą i lewą stronę, kierujący rowerem poruszając się po takiej drodze ma bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa poruszającemu się nią pieszemu. Rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność.

 

 

 

W drugim przypadku uczestnicy ruchu drogowego powinni się stosować do oznaczenia na znaku – poruszać się tą stroną drogi, która została na nim wyznaczona. Kreska pionowa dzieli tę drogę na część przeznaczoną dla pieszych i część przeznaczoną dla rowerzystów.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl




Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie



Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.


SMOK AUDIO
FACEBOOK ikalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl