iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Porozumienie dotyczące renowacji Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego

Prezydent Krystian Kinastowski oraz dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków podpisali porozumienie w sprawie upamiętnienia Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego w Kaliszu. Dyrektora Instytutu reprezentowała Dorota Kwinta, kierowniczka Wydziału Realizacji Projektów w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków.

- Podpisaliśmy ważne porozumienie, które pozwoli zrewitalizować Wojskowy Cmentarz Ukraiński w Kaliszu. Środki na ten cel przeznaczy Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, a Miasto Kalisz będzie służyć wsparciem w realizacji projektu. Największa wojskowa nekropolia spośród wielu ukraińskich miejsc pamięci narodowej w Polsce zostanie upamiętniona - powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Rewitalizację cmentarza poprzedzą badania archeologiczne. Wszystkie prace zostaną wykonane na zlecenie Instytutu. Koszty sporządzenia dokumentacji, badań i robót pokryje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Miasto Kalisz jest partnerem projektu i jako zarządca terenu, na którym znajduje się cmentarz, współpracuje z Instytutem w celu pozyskania niezbędnych dokumentów itp. Po zakończeniu robót na terenie cmentarza zainstalowany zostanie monitoring, a przy cmentarzu umieszczone zostaną tablice informacyjne.

Wojskowy Cmentarz Ukraiński w Kaliszu jest Na cmentarzu przed 1922 rokiem spoczywało ponad 1200 zmarłych jeńców różnych narodowości, w tym 7 Polaków i 197 internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W latach 1922-1923 chowano tu już tylko Ukraińców. Badacze szacują, że spoczywają tu doczesne szczątki 400 żołnierzy URL, zmarłych w latach 1921-1940, choć różne źródła wskazują, że na cmentarzu może być pochowanych nawet 1120 ukraińskich żołnierzy.

W spotkaniu uczestniczyli także: Beata Matusiak, kierowniczka kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z pracownikami delegatury, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza: Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza oraz Anna Woźniak Główny Specjalista do spraw ochrony zabytków w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU