iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

Pracownie dydaktyczne w Liskowie i Opatówku otrzymają nowy sprzęt do badań

Powiat Kaliski otrzyma 80 tys. zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”.

 

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną, Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Planowany łączny koszt zadania to 105 000 zł, z czego udział własny Powiatu Kaliskiego wynosi 25 000 zł (23,20%). Przedsięwzięcie, które będzie realizowane w pierwszej połowie 2023 roku obejmuje zakup pomocy dydaktycznych w postaci dronów z wyposażeniem do badania jakości powietrza i mapowania upraw oraz zestawów do oznaczania zawartości podstawowych składników pokarmowych oraz odczynu pH gleby.

Doposażenie pracowni dydaktycznych ma na celu umożliwienie praktycznego wykonywania badań zawartości podstawowych składników pokarmowych oraz odczynu pH gleby,  co pozwoli na ugruntowanie wiedzy uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Badanie zasobności gleb w składniki pokarmowe jest jedną z podstaw precyzyjnego rolnictwa. Rozwój tego kierunku uprawy roli może znacząco wpłynąć na ograniczenie negatywnego oddziaływania stosowanych nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na otaczające nas środowisko. Bardzo istotnym elementem tych procesów jest również gospodarowanie zasobami wodnymi. Zbieranie informacji o aktualnym stanie upraw, mapowanie poszczególnych pól pod względem ich wilgotności wymaga posiadania mobilnych urządzeń monitorujących, które bezinwazyjnie wykonują pomiary lub pozwalają na szczegółową obserwację roślin. Powyższe działania to jedynie wstęp do pozyskiwania wiedzy o prowadzonych uprawach w czasie rzeczywistym, którą można wykorzystać do planowania ich nawożenia i ochrony, a w odniesieniu do edukacji młodzieży dobry sposób na podniesienie świadomości o nowoczesnych kierunkach rozwoju rolnictwa.

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również