iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Przebudują budynek byłego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaliszu

2022-05-06 12:05:00
Zdjęcie: gov.pl

Kwotą ponad 7 mln zł zostanie dofinansowana przebudowa budynku byłego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaliszu. Wsparcie pozwoli przekształcić go w funkcjonujący w szerokiej formule Dom Pomocy Społecznej.


NFOŚiGW wesprze dotacją i pożyczką projekt Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orionistów Prowincji Polska. Prace potrwają do końca 2024 r. i pozwolą uzyskać 2 838,45 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku energooszczędnym.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie ok. 15,4 mln zł. Planowo obejmie swoim zakresem rozbudowę/ przebudowę wyeksploatowanego budynku ośrodka wychowawczego dla młodzieży i zmianę jego funkcji.

Obiekt po modernizacji stanie się  budynkiem energooszczędnym.

W ramach termomodernizacji zaplanowano m.in. docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zostanie zwiększona izolacja wszystkich przegród zewnętrznych. Dodatkowo przewiduje się modernizację instalacji układu pompy ciepła powietrze/woda zapewniającej przygotowanie energii na cele grzewcze i chłodnicze (w okresie letnim). Energia elektryczna dla potrzeb pompy ciepła będzie pozyskiwana z ogniw fotowoltaicznych (ich moc zainstalowana wyniesie 62,4 kW). Planuje się również montaż wysokosprawnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła.

Nowy dom pomocy społecznej pozwoli uruchomić szeroką działalność wspierającą, przeznaczoną głównie dla osób starszych. W jego wyremontowanych i urządzonych pomieszczeniach przewidziano także prowadzenie terapii zajęciowej dla osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (o 180,15 GJ/rok). Spowoduje także zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (o 10,93 ton/rok). Z kolei ilość wytworzonej energii elektrycznej z OZE  wyniesie 28,02 MWh/rok, a energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 73,23 GJ/rok.

2,8 mln zł dotacji oraz ok. 4,2 mln zł pożyczki z programu Budownictwo Energooszczędne, Cz. 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej potwierdziła umowa podpisana 22 kwietnia br. w Warszawie przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz przełożonego prowincjalnego Orionistów Prowincji Polska ks. dr Krzysztofa Misia.

Źródło: gov.pl


Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU