iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Przy ul. Żwirki i Wigury 10 powstaje Centrum opiekuńczo-mieszkalne

2022-01-20 08:01:00
Zdjęcie: KPM
Na inwestycję pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach pierwszego modułu Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Obiekt zapewni pobyt całodobowy dla 2 podopiecznych oraz pobyt dzienny dla 40 podopiecznych - dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Centrum będzie realizowało usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych, a także rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

 

Zaangażowanie odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału
i zasobów.

Świadczenie usług w ramach Centrum, zgodnie z wymogami ministerialnego programu, będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Przed wydaniem decyzji w sprawie umieszczenia w Centrum pracownik socjalny MOPS przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Decyzja o przyznaniu usługi zamieszkania w Centrum zawierać będzie informacje o okresie zamieszkania, wymiarze i odpłatności za pobyt. Wysokość opłaty określi uchwała Rady Miasta Kalisza.

 

Prace przy ul. Żwirki i Wigury trwają. Powstaje jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej całkowitej nieco ponad 413 m2. Wykonane zostaną: niezbędna infrastruktura, mała architektura i oświetlenie terenu. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt.

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 2.897.025,09 złotych.

Wkład własny Miasta to 600 479,90 złotych.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 497 504,99 złotych.Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU