iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Aktualności z kalisza, wiadomości z Kalisza,

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!


Kalisz

PUP ma pieniądze. Sprawdź na co?

2021-08-27 09:08:00

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że posiada środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących sklepiki szkolne na terenie kaliskich szkół. Wnioski można składać do 30 września.

Środki finansowe mogą pomóc przedsiębiorcom, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 2. Na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych), albo kodem 47.19.Z (Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach).
 3. Działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.
 4. Przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

  Przedsiębiorca po spełnieniu ww. warunków może otrzymać maksymalnie pięć dotacji, do 5 tysięcy każda.
  Dotacja udzielana jest na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą tzw. sklepiki szkolne mogą do 30 września 2021 roku złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy. Wniosek może być złożony jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie urzędu
  lub pod numerem telefonu 62 768 97 61.

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl




Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie



Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.


SMOK AUDIO
FACEBOOK ikalisz.pl

Dni Karpia 2021