iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

Rusza rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek uroczyście podpisano umowę na „Rewitalizację zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku”.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego centrum, przebudowa rynku miejskiego oraz parku podworskiego w Opatówku wraz z łączącą je ulicami Kościelną i Poprzeczną - w tym przebudowa dróg wraz niezbędną infrastrukturą oraz środkowej części rynku z elementami małej architektury (ciągi komunikacji pieszej i kołowej, parkingi, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, kwietniki, gazony, itp.) oraz odnowienie pomnika poległych i pomordowanych mieszkańców gminy Opatówek.

Założenia przebudowy rynku w Opatówku obejmuje stworzenie strefy ruchu pieszego wraz z infrastrukturą oświetleniową. Elementy małej architektury oraz oświetlenie zostaną dostosowane do historycznego charakteru miejsca. Remont płyty rynku zakłada zmianę nawierzchni na materiały naturalne o wysokich walorach estetycznych. Ciągi piesze i parkingi zaprojektowano z płyt granitowych oraz kostki kamiennej.

W XIX wiecznym parku podworskim planuje się budowę alejek spacerowych wraz z ławkami i oświetleniem nawiązujące do zabytkowego charakteru parku.

Łączące rynek i park ulice Kościelna i Poprzeczna celem dostosowania do nowego wyglądu także zostaną przebudowane. Powstaną nowe chodniki z płyt granitowych oraz kostki kamiennej. W ten sposób zostanie stworzony ciąg komunikacyjny (deptak) podkreślający historyczny charakter zabytkowego centrum Opatówka.

Koszt zadania wynosi 11 998 650 zł i jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 100 000 zł. Termin wykonania: marzec 2025 r.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU