iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Aktualności z kalisza, wiadomości z Kalisza,

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!


Kalisz

Ruszają z naborem

2021-10-26 12:10:00

Zdjęcie: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta
W dwóch blokach przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu powstanie łącznie 28 mieszkań dwu- i trzypokojowych o powierzchniach odpowiednio około 43 m2 i około 59 m2. Cztery mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna publiczny nabór wnioskodawców, zainteresowanych lokalem mieszkalnym w budowanych blokach. Nabór trwa do 15 listopada 2021 r.

 

Osoba ubiegająca się o przydział mieszkania na dzień złożenia wniosku musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  • nie posiada prawa własności do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza ani spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu na terenie miasta Kalisza (dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
  • posiada udokumentowany dochód, który dotyczy gospodarstwa domowego, utworzonego przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,
  • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekraczać:
  • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 104% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 170% w gospodarstwie domowym większym niż 4-osobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, wartości, którą stanowi iloczyn wysokości ostatnio  ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarstwie domowym w województwie wielkopolskim oraz współczynnika 1,2.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarstwie domowym w województwach za ubiegły rok ustala się na podstawie obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej szczegółów w KTBS.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl


Źródło: Katarzyna Ciupek - Kancelaria Prezydenta Miasta


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnieInformacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.


SMOK AUDIO
FACEBOOK ikalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl