iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Spotkanie z regionalistą, archiwistą, etnografem, badaczem budownictwa i architektury majątków ziemskich, kapliczek, kościołów i cmentarzy...

Na spotkanie ze Stanisławem Małyszką, regionalistą, archiwistą, etnografem, badaczem budownictwa i architektury majątków ziemskich oraz kapliczek, kościołów i cmentarzy, a także dziejów wsi Południowej Wielkopolski zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. Odbędzie się ono w środę, 15 marca, o godzinie 17.00 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66, o godzinie 17.

Rozmowa z autorem, którą poprowadzi Anna Kubiak, poświęcona będzie nie tylko najnowszej książce Stanisława Małyszki zatytułowanej „Drewniane kościoły w powiecie kaliskim i Kaliszu”, ale także wcześniejszym publikacjom znakomitego regionalisty.

 

Stanisław Małyszko studia ukończył na Wydziale Historycznym, Katedrze Etnologii Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Etnograf i dyplomowany archiwista. Od 1984 do 1992 roku pracował w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Kaliszu, a następnie w urzędach ochrony zabytków. Wiele lat współpracował z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przy dokumentacji majątków ziemskich, budownictwa folwarcznego i rezydencjonalnego, młynów, wiatraków. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, kilku tysięcy dokumentacji: cmentarzy, wiatraków, kościołów i ich wyposażenia, kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, budownictwa ludowego i folwarcznego z terenu: Wielkopolski, Podlasia, Pomorza, Opolszczyzny, Mazur i Sieradzkiego. Badacz dziejów wsi południowo-wschodniej Wielkopolski. Autor Majątków wielkopolskich: T. III Powiat ostrowski (Szreniawa 1996), T. IV Powiat kaliski (Szreniawa 2000), współautor (z Łucją Gajdą) T. II Powiat pleszewski (Szreniawa 1994, II wyd. 1997), Powiat krotoszyński. Jest także autorem książek: Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu (Kalisz 2003, II wyd. 2012), Jedlec na przestrzeni wieków (Kalisz 2009, II wyd. 2014), Z dziejów Krzywosądowa i okolic (Gołuchów 2010), Tursko i okolice (Gołuchów 2012), Z dziejów Jastrzębnik i sąsiednich wsi (Kalisz 2013, II wyd. 2018), Czerminek, Czechel, Kucharki, Szkudła - zarys dziejów (Gołuchów 2015, II wyd. 2017), Przydrożne kapliczki, figury, i krzyże na terenie gminy Blizanów (Bydgoszcz 2016), Na skraju Puszczy Pyzdrskiej. Wsie parafii Lipe na przestrzeni wieków (Blizanów 2017), Przydrożne znaki wiary na terenie gminy Gołuchów (Gołuchów 2017), Kuchary, Macew, Popówek dawniej i dziś (2019), W krainie pamięci. Kaliskie cmentarze i miejsca pochówku dawniej i dziś (Kalisz 2021), Drewniane kościoły w powiecie kaliskim i Kaliszu (2022). Napisał także kilkadziesiąt biogramów do II, III i IV tomu Słownika biograficznego południowo-wschodniej Wielkopolski.

Otrzymał liczne nagrody, m.in. Prezydenta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 1995, 2001 i 2021 r., Starosty Pleszewskiego w 1999 r. W 2007 r. został wyróżniony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2016 r. nagrodą „Laur Kultury” Starosty Ostrowskiego. Laureat stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 r. Uhonorowany w 2018 r. tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” i „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”, a w 2022 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego honorową odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU