iKalisz.pl reklamy
Edukacja

Stypendia Miasta Kalisza przyznane

Zdjęcie: KPM Kalisza

Po raz 33. wręczono Stypendia Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II. Z rąk wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka odebrało je 266 uczniów.

Stypendia w wysokości 1 200 zł otrzymało 70 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Kwotą 1 400 zł nagrodzono 115 uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, a 81 uczniów szkół ponadpodstawowych odebrało 1 600 zł. Dzieciom i młodzieży pogratulował wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

- Gratuluję Wam zdobycia stypendiów, życzę dalszych sukcesów i rozwijania swoich talentów. Jako samorząd, staramy się dbać o edukację i szkoły, by możliwie jak najbardziej ułatwić Wam naukę i osiąganie najlepszych wyników. Jako były nauczyciel, czuję dumę, że tylu uczniów mogę dzisiaj nagrodzić - powiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Wnioski analizowała Kapituła w składzie: trzech Radnych Rady Miasta Kalisza, dwóch Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza, w tym Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, przedstawiciel Kurii Diecezjalnej.

Stypendia im. św. Jana Pawła II, decyzją Rady Miasta Kalisza, przyznawane są od 2005 roku. Przez 17 lat Prezydent Miasta Kalisza nagrodził 12 915 najzdolniejszych uczniów kwotą ponad 9 milionów złotych.

 

O stypendium może ubiegać się uczeń, który:
- uczy się w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej bądź ponadpodstawowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych),
- jest zameldowany na pobyt stały i zamieszkały na terenie Kalisza lub legitymuje się Kaliską Kartą Mieszkańca,
- osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen dla:
uczniów klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.7
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych - minimum 5.2
uczniów szkół ponadpodstawowych – minimum 5.0,
- dochód na osobę w rodzinie ucznia z okresu pięciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 2000 zł,
- uczeń uzyskuje szczególne osiągnięcia w nauce lub prezentuje aktywną postawę społeczną potwierdzoną przez szkołę opiniami lub dokumentami.

Wydarzenie uświetnił występ wychowanków Studio Piosenki Wokalmania pod opieką Anny Bakalarek. Wystąpili: Alicja Dymarczyk, Sandra Szcześniewska, Oskar Dulas, Wiktoria Grzeluszka, Weronika Matczak, Natalia Bączkiewicz oraz Ada Jarek. 

Źródło: Magdalena Furmaniak - KPM
- Fotorelacja -


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również