iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Z powiatu

To oni tworzą naszą kulturę

2019-10-01 10:53:02

Zdjęcie: Agnieszka Forster
W Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyło się tradycyjne, coroczne Powiatowe Spotkanie z Kulturą. Wydarzenie było znakomitą okazją do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Wydarzenie uświetniła opera Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór" w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwerystetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Uroczystość mająca na celu nagrodzenie najwybitniejszych osób i podmiotów działających w sferze kultury rozpoczęła się od przywitania gości przez starostę kaliskiego Krzysztofa Nosala i burmistrza Opatówka Sebastiana Wardęckiego.

W wypełnionej po brzegi sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku rozpoczęto część oficjalną niedzielnej uroczystości. W trakcie jej trwania nagrodzono tegorocznych laureatów. Podczas Powiatowego Spotkania z Kulturą przyznano łącznie: trzy nagrody honorowe oraz 13 nagród finansowych.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody honorowe otrzymali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków, Grupy Taneczne działające przy Gminny Ośrodku Kultury w Opatówku ("MICO DANCE", "MICO DANCE JUNIOR", "CDN...", "CDN Mini2", "CDN Junior"),

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody finansowe otrzymali: Stanisław Niklas - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, Lucjan Dymarczyk - kierownik Kapeli Ludowej Brzeziny, Zenon Kucharski - instruktor muzyczny Zespołu Pieśni Brzezinianki, Mariola Kubiak - instruktor i choreograf Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Morawinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich. Uhonorowano także: Donatę Paruszewską - nauczyciela języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Koźminku, Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Liskowie, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Barbarę  Kaczmarek - kierownik Grupy Śpiewaczej Stawiszynianki, Oddział „Turków” Iwanowice - Straż Wielkanocna, Stowarzyszenie „Wiwat Orkiestra Dęta i Marżoretki” w Żelazkowie.

 

W trakcie Powiatowego Spotkania z Kulturą wręczono także list gratulacyjny mieszkance gminy Opatówek - Ewie Martinek, która otrzymała wyjątkowe wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W 2018 roku - w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego - napisała książkę o swojej rodzinnej miejscowości, pt. „Szulec - wieś cudu św. Józefa”, która została wydana przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka".

Uroczystość była również świetnym momentem do wręczenia albumów pt. "Kultura ludowa Gminy Brzeziny" osobom wchodzącym w skład Kapeli Ludowej Brzeziny oraz Zespołu Pieśni Brzezinianki, a także Zdzisławowi Gotfrydowi i Zdzisławowi Siudy. To uczestnicy wyjątkowego projektu realizowanego w tym roku Brzezinach. Dzięki niemu ponad 40 dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej wzięło udział wraz z paniami z Zespołu w międzypokoleniowych warsztatach rękodzieła. Dzięki realizacji zadania została wykonana również profesjonalna sesja fotograficzna oraz wydano wspomniany pamiątkowy album, w którym znajdują się informacje o ludziach kultury gminy Brzeziny. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Tuż po części oficjalnej na scenę wkroczył profesor Ryszard Cieśla, który wprowadził publiczność w tajniki estradowej opery Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór", którą we wspaniałym stylu wykonali utalentowani studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Sylwetki nagrodzonych:

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów działa od 1993 r. W Orkiestrze grało już kilka pokoleń przez co tradycja muzykowania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obecnie Orkiestra muzykuje pod dyrekcją kapelmistrza Jacka Konopczyńskiego a swoją grą uświetnia gminne i powiatowe uroczystości oraz bierze udział w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków działa od 1913 r. W 2013 r. obchodziła 100 – lecie swojej działalności. Orkiestra gra pod dyrekcją kapelmistrza Mariana Sikorskiego, a jej opiekunem jest Mirosław Wojcieszak. Orkiestra zdobyła wiele nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków w 2019 r. zdobyła II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych i awansowała do PrzegląduOrkiestr na szczeblu krajowym. Orkiestra należy do czołowych orkiestr dętych w powiecie kaliskim i jest jednym z najlepszych ambasadorów promocji powiatu kaliskiego w kraju i za granicą.
 • Grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku („MICO DANCE”, MICO DANCE JUNIOR” „CDN…” „CDN Mini2” „CDN Junior”). Grupy taneczne działające przy GOK aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Opatówek i powiatu kaliskiego, prezentując swoje taneczne umiejętności i ubogacając programy imprez kulturalnych. Reprezentują rokrocznie Gminę Opatówek i Powiat Kaliski w różnych konkursach i przeglądach tanecznych zdobywając czołowe miejsca i nagrody przez co promują gminę i powiat na terenie całego kraju.
 • Ewa Martinek pochodzi z Szulca, jest doktorantką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archiwistką i nauczycielką historii z wykształcenia i pasji. Od 2017 roku członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół historii kulturalno-społecznej oraz wątków regionalnych i genealogicznych. Pani Ewa Martinek otrzymała wyjątkowe wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W 2018 roku - w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego - napisała książkę o swojej rodzinnej miejscowości, pt. „Szulec - wieś cudu św. Józefa”, która została wydana przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka"
 • Stanisław Niklas - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie. Pan Stanisław Niklas od 30 lat pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Blizanowie, a od 15 lat jest jego Dyrektorem. Pracując w GOK nieprzerwanie działa na rzecz upowszechniania kultury organizując na terenie gminy Blizanów imprezy kulturalne w tym plenery malarskie, dożynki gminne. Jako Dyrektor GOK wspiera i promuje działalność amatorskich zespołów artystycznych w tym orkiestr dętych oraz zespołu folklorystycznego „Kalina”, które uświetniają uroczystości gminne i powiatowe oraz biorą udział w przeglądach ogólnopolskich promując gminę Blizanów i powiat kaliski.
 • Lucjan Dymarczyk - kierownik Kapeli Ludowej Brzeziny. Lucjan Dymarczyk jest jednym z członków założycieli Kapeli Ludowej Brzeziny, a od 2010 r. jest jej kierownikiem. Poprzez swoją działalność i muzykowanie aktywnie przyczynił się do rozwoju i sukcesów Kapeli. Zespół powstał w 1977 r. i liczy obecnie 9 członków. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Kultywuje folklor kalisko-sieradzki. Zespół od chwili powstania gra ze słuchu a w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki, walerki. W swej 40 - letniej działalności wielokrotnie reprezentował gminę Brzeziny i powiat kaliski na uroczystościach państwowych, przeglądach i imprezach folklorystycznych. Kapela Ludowa Brzeziny była wielokrotnie wyróżniana różnego rodzaju nagrodami. Pan Lucjan Dymarczyk, który od samego początku należy do ścisłego grona założycieli i wiodących muzyków sam gra na akordeonie i harmonii guzikowej. Jest społecznikiem udziela się w różnych akcjach charytatywnych. Współpracuje z młodzieżą szkolną grając i opowiadając o muzyce, folklorze i zwyczajach ludowych przez co przekazuje swoją wiedzę i zachęca młodzież do kultywowania kultury i tradycji ludowej.
 • Zenon Kucharski - instruktor muzyczny Zespołu Pieśni Brzezinianki. Pan Zenon Kucharski od 2008 r. poprzez pełnienie funkcji instruktora muzycznego bierze czynny udział w działalności Zespołu Pieśni Brzezinianki. Zespół powstał w 1997 r. Obecnie składa się z 8 śpiewaczek ludowych. Kierownikiem Zespołu jest Pani Maria Przybył-Bilska, od chwili powstania Zespół funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. W okresie swojej 20 - letniej działalności brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy Brzeziny i powiatu kaliskiego. Występował na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych promując w ten sposóbgminę Brzeziny i powiat kaliski. Pan Zenon Kucharski będąc instruktorem muzycznym sam gra na akordeonie i harmonii guzikowej. Jest społecznikiem udziela się w różnych akcjach charytatywnych. Współpracuje z młodzieżą szkolną grając i opowiadając o muzyce, folklorze zwyczajach ludowych przez co przekazuje swoją wiedzę i zachęca do kultywowania przez młodzież kultury i tradycji ludowej.
 • Mariola Kubiak - instruktor i choreograf Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Morawinie. Pani Mariola Kubiak to nauczyciel szkoły podstawowej w Morawinie, która w 1990 r. założyła szkolne koło taneczno-wokalne, koło działa do dziś. W 2017 r. Zespół zdobył wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w Liskowie. W latach 1999-2009 pani Mariola była instruktorką grupy tanecznej dziewcząt przy Orkiestrze Dętej OSP Kamień. Grupa brała udział w wielu przeglądach nie tylko w kraju ale również za granicą m.in. w Czechach, Szwajcarii, Niemczech. Pani Kubiak od dwóch lat jest opiekunem, instruktorem oraz choreografem Gminnego Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego. Liczy on 18 członków w wieku od 8 do 13 lat. Zespół specjalizuje się w tańcu ludowym. Zespół występuje na uroczystościach szkolnych, środowiskowych, gminnych oraz powiatowych.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich. OSP w roku 2019 obchodzi 110. rocznicę powstania, a Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich obchodzi w setną rocznicę swego powstania. Początkowo w okresie do II wojny światowej orkiestra w formie Koła Muzycznego działała na rzecz kultywowania tradycji muzycznych w środowisku wiejskim.Po przerwie spowodowanej wojną, orkiestra podjęła funkcjonowanie w dwóch podstawowych formach: działalność, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulturowych wsi, praca wychowawczo-kulturalna wśród dzieci i młodzieży. W tym okresie podstawowe kwalifikacje muzyczne w orkiestrze uzyskała grupa ponad 350 młodych muzyków, spośród których szereg podjęło dalsze kształcenie w wyniku czego, obecnie, zasilili oni szereg artystów, m. in. Filharmonii Kaliskiej i Opery Wrocławskiej. Orkiestra oraz OSP Godziesze Wielkie współpracują ze szkołami na terenie Gminy stwarzając warunki dla uatrakcyjnienia edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Od 2014 roku Orkiestra współdziała także z Wiejskim Uniwersytetem III Wieku w Godzieszach Wielkich w realizacji programów kulturalnych obejmujących środowisko ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji muzycznej.
 • Donata Paruszewska - nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Koźminku. Pani Donata aktywnie działa na rzecz upowszechniania kultury w gminie Koźminek, w szczególności w zakresie kultywowania historii i tradycji lokalnych. W ramach tej działalności gromadzi filmy i zdjęcia dokumentujące przemiany architektoniczne w swojej Małej Ojczyźnie w Koźminku. Swoim działaniem uwrażliwia młodzież na historię, tradycję, religię i kulturę, będące dziedzictwem kulturalnym współczesnego pokolenia. Z ogromną pasją próbuje przypomnieć i zachować dla potomnych informacje o losach ludności żydowskiej mieszkającej w Koźminku.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie. Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie jest samorządową instytucją kultury utworzoną dnia 1.09.1984 r. Podejmowane przez GOK działania służą wypracowaniu modelu instytucji kultury jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury. Działania te sprzyjają również kształtowaniu postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej wśród mieszkańców Gminy Lisków bez względu na ich wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę. GOK w Liskowie jest organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym krajowym i międzynarodowym. Przy GOK działają zespoły taneczne, które od wielu lat zdobywają nagrody na przeglądach regionalnych i ogólnopolskich. GOK współpracuje ze wszystkimi jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi z terenu gminy Lisków oraz powiatu kaliskiego. Co roku Ośrodek odwiedza kilkanaście tysięcy osób z całego kraju, których przyciąga wielość, różnorodność oraz innowacyjność organizowanych imprez kulturalnych.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie sięga lat przedwojennych, gdzie do 1939 r. były aż trzy wypożyczalnie książek, liczące w sumie 2.000 wolumenów. Biblioteka jest również aktywnym podmiotem organizującym działalność edukacyjno – kulturalną. W ostatnim czasie gośćmi Biblioteki byli sławni pisarze i aktorzy m.in. Jan Paweł Krasnodębski, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, Grzegorz Kasdepke, aktorzy z teatru Włóczykij z Kalisza, Teatr Moraliet z Krakowa, Jarosław Kret i wiele innych osób. W 2014 r. Biblioteka dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydała książkę Stefana Ferenca „Dzieje Gminy Lisków 1939-1945”. Biblioteka corocznie organizuje Gminny Konkurs Recytatorski, Konkurs Plastyczny - Urodziny Pluszowego Misia, cykliczne spotkania autorskie, bezpłatne zajęcia informatyczne. Ponadto bierze udział w akcji Narodowe Czytanie oraz Nocy Bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie bierze również aktywny udział w organizacji wielu wydarzeń i uroczystości kulturalnych na terenie gminy Lisków i powiatu kaliskiego. Aktywnie współpracuje z GOK w Liskowie w organizacji wielu artystycznych i kulturalnych wydarzeń.
 • Zespół Przedszkolny w Korzeniewie. Dzieci z Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie od 2015 r. pod kierunkiem Pani Dyrektor Doroty Matusiak realizują szereg projektów kulturalnych. Przede wszystkim jest to działalność inspirowana teatrem. W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z przedszkola zrealizowały projekt edukacyjny „Książka moim przyjacielem”. Brały udział w Międzygminnym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych w Zbiersku - spektakl „O wilku i siedmiu koźlątkach” oraz w XIX Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków - laureat II miejsca i nagroda specjalna - puchar dyrektora przedszkola Bursztynowy Zamek za „Wyjątkowe wydarzenie artystyczne”. Dzieci wzięły udział w uroczystej Gali w teatrze – spektakl „O wilku i siedmiu koźlątkach”- otrzymał Grand Prix i nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza. Przedszkole zorganizowało i wzięło udział w III Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, zorganizowało również konkurs plastyczny „Polska mój dom” oraz wzięło udział w konkursie plastycznym „Cztery Pory Roku” w MDK Kalisz. Ponadto Przedszkole zorganizowało Konkurs poezji patriotycznej dla przedszkolaków.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku pod kierownictwem pani Mieczysławy Jaskuły. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku od samego początku był i nadal jest inicjatorem i realizatorem wielu inicjatyw kulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy Opatówek i powiatu kaliskiego między innymi Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku. Jedną z jego licznych inicjatyw kulturalnych jest utworzenie i wspieranie działalności młodzieżowych i dziecięcych grup tanecznych, które reprezentują, a tym samym promują gminę Opatówek i powiat kaliski na różnych konkursach i przeglądach tanecznych. Grupy taneczne działające przy GOK aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Opatówek i powiatu kaliskiego, prezentując swoje taneczne umiejętności i ubogacając programy imprez kulturalnych. Reprezentują rokrocznie Gminę Opatówek i Powiat Kaliski w różnych konkursach i przeglądach tanecznych zdobywając czołowe miejsca i nagrody przez co promują gminę i powiat na terenie całego kraju.
 • Barbara Kaczmarek - kierownik Grupy Śpiewaczej Stawiszynianki. Pani Barbara Kaczmarek jest Przewodniczącą Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Stawiszynie oraz kierownikiem grupy śpiewaczej Stawiszynianki. Pani Kaczmarek była inicjatorką powstania Zespołu, który ubogaca wszystkie uroczystości gminne i wiele powiatowych. Zespół kultywuje tradycję i kulturę ludową. Pani Kaczmarek pozyskuje zewnętrzne środki finansowe dzięki którym Zespół jest wyposażony we własne instrumenty muzyczne. Grupa występuje na terenie całego regionu promując gminę i miasto Stawiszyn oraz powiat kaliski. Pani Barbara Kaczmarek to osoba dzięki której pasji, talentowi i zaangażowaniu działa Zespół Stawiszynianki, który rozsławia i promuje powiat kaliski.
 • Oddział „Turków” Iwanowice - Straż Wielkanocna. Jest to Formacja w składzie: Marek Jakóbczak, Adam Łaski, Paweł Janiak, Maciej Celer, Maciej Garnczarek, Krzysztof Błaszczyk, Marcin Błaszczyk, Mateusz Nielaba.
 • Turki” z Iwanowic z Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej to formacja, która szczyci się około 200 - letnią tradycją trzymania straży przy Grobie Pańskim na Wielkanoc. Grupa ta jest swoistym fenomenem kulturowym i etnograficznym regionu i kraju. Do końca 2018 r. grupa Turków liczyła 9 osób. Obecnie liczy 13 osób w tym 12 żołnierzy i dowódcę Pana Marka Jakóbczaka. Turcy uzbrojeni są w piki i topory oraz drewniane miecze. Turki oprócz trzymania straży od Wielkiego Piątku do 6 rano w Niedzielę Wielkanocną biorą udział w procesji Bożego Ciała oraz w ważnych wydarzeniach z życia Parafii. Turki biorą udział w Przeglądach Straży Wielkanocnych organizowanych na terenie całego kraju przez co promują gminę Szczytniki i powiat kaliski.
 • Stowarzyszenie „Wiwat Orkiestra Dęta i Marżoretki” w Żelazkowie pod batutą Marcina Nowotnego. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2018 r. A jego założycielem Stowarzyszenia jest kapelmistrz Orkiestry Dętej Marcin Nowotny. Z inicjatywy Pana Nowotnego został też utworzony Zespół taneczny składający się z dwóch grup starszej i młodszej. W starszej grupie występuje 16 dziewcząt, a w młodszej 19. W 2017 r. Marżoretki zdobyły I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w Liskowie. Zespół taneczny ćwiczy pod kierunkiem choreografa Justyny Drewniackiej. Program artystyczny Marżoretek jestdopełnieniem programu muzycznego prezentowanego przez Orkiestrę Dętą. W 2019 r. Orkiestra Dęta OSP otrzymała „Złotą Lirę” podczas XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rybniku.

 

 

Zamów reklamę w gazecie internetowej iKalisz.pl

Fotorelacja


Źródło: Michał Marszałkowski/Marta Wolarz


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl