iKalisz.pl reklamy
Kalisz

Trwa nabór wniosków w programie ochrony zabytków

Trwa nabór wniosków o dotacje na 2023 rok z programu Ochrona Zabytków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Przewidywany budżet programu Ochrona zabytków ogółem to 201 625 000 zł, w tym zaplanowana kwota wydatków w trybie konkursowym: 171 381 250 zł, natomiast dla zadań rozpatrywanych w trybie odwoławczym zarezerwowane zostały środki w w wysokości 30 243 750 zł.

 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie, w szczególności na:
1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora).

Ministerstwo ogłosiło dwa terminy naboru wniosków.

Pierwszy termin naboru trwa do 28 listopada 2022 roku i dotyczy wyłącznie prac planowanych do wykonania w roku 2023. Drugi nabór odbędzie się do 31 marca 2023 roku i będzie dotyczył zarówno prac planowanych do wykonania w roku 2022 jak i refundacji poniesionych kosztów za prace przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku zabytków).

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl. Szczegółowe wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa.

Ministerstwo przypominana, że dokumentem  wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Na stronie https://mkidn.gov.pl, w zakładce Programy Ministra – Programy 2023 – Ochrona zabytków znajdują się: ogłoszenie o naborze, regulamin konkursu Ochrona zabytków, zarządzenie w sprawie wytycznych do programu Ochrona zabytków.

Źródło: kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU