iKalisz.pl reklamy
Dla pracownika

Ubieganie się o pożyczkę szkoleniową

Pożyczka szkoleniowa jest udzielana przez powiatowy urząd pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia osobie bezrobotnej i poszukującej pracy. Ma zwiększyć szansę na znalezienie lub utrzymanie zatrudnienia, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

Warto zaznaczyć, że pożyczka szkoleniowa jest pożyczką nieoprocentowaną. Jej spłata nie może przekroczyć terminu 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Jeśli jednak osoba, której ją przyznano wykorzysta ją na inny cel niż szkolenie, nie ukończy szkolenia lub nie spłaci jej w powyższym terminie pożyczka będzie podlegać zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami. 

 

Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę szkoleniową? We właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy należy złożyć wniosek o jej udzielenie. PUP udzieli też informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania pożyczki. 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU