iKalisz.pl reklamy
Wydarzenia

Uhonorowani z okazji święta powiatu

Zdjęcie: powiat.kalisz.pl/Natalia Skweres

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego połączone z 25-leciem samorządu powiatowego.

Rada Powiatu Kaliskiego stosowną uchwałą nadała Medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego w uznaniu za pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego:

 • Barbarze Włodarczyk, przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie,
 • Józefowi Podłużnemu, wójtowi Gminy Godziesze Wielkie,
 • Marianowi Kasperskiemu, byłemu sekretarzowi i zastępcy wójta Gminy Brzeziny.

 

Z kolei Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą nr 2129/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku nadał Honorowy tytuł „Osobowość Powiatu Kaliskiego”:

 • Bolesławowi Bazanowi w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz gospodarki wodnej regionu oraz dla rozwoju samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego;
 • Robertowi Bielawskiemu w uznaniu za upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję powiatu kaliskiego;
 • Remigiuszowi Marczyńskiemu w uznaniu za osobiste zaangażowanie i pracę na rzecz wyposażenia izby tradycji oraz udział w rekonstrukcjach historycznych w powiecie kaliskim;
 • Damianowi Michalakowi w uznaniu za innowacyjne działania w dziedzinie produkcji zielonego wodoru oraz pracę w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii w powiecie kaliskim;
 • Przemysławowi Olkowi w uznaniu  za pracę artystyczną oraz działalność na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w powiecie kaliskim;
 • Przemysławowi Pietrzakowi w uznaniu za upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocję zdrowego trybu życia oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego;
 • Henrykowi Strzeleckiemu w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz klubu sportowego, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję powiatu kaliskiego;
 • Robertowi Wardęckiemu w uznaniu za wieloletnią opiekę duszpasterską, działalność charytatywną oraz pracę na rzecz rozwoju społecznego mieszkańców parafii Brzeziny.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego  uchwałą nr 2128/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku  nadał Honorowy tytuł „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego”:

 • Annie Marii Gałczyńskiej w uznaniu za propagowanie działań na rzecz rozpowszechniania kultury tradycyjnej i regionalnej oraz starania dla zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi kaliskiej;
 • Bożenie Lazarek w uznaniu za wieloletnią pracę dydaktyczną oraz edukacyjną dzieci i młodzieży w powiecie kaliskim;
 • Grażynie Misiak  w uznaniu za podejmowanie wielu inicjatyw dla lokalnej społeczności oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego;
 • Grażynie i Ryszardowi Bronsiom  w uznaniu za działalność społeczną oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w powiecie kaliskim;
 • Stanisławowi Bukowieckiemu w uznaniu za działalność społeczną oraz pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w powiecie kaliskim;
 • Henrykowi Jareckiemu w uznaniu za wieloletnie wsparcie, dzielenie się  wiedzą i doświadczeniem oraz pracę na rzecz gospodarki leśnej w powiecie kaliskim;
 • Edycie i Piotrowi Królom w uznaniu za promocję ogrodnictwa i produkcji ekologicznej, a także działalność edukacyjną dzieci i młodzieży oraz promocję powiatu kaliskiego;
 • Bogdanowi Marszałowi w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych w powiecie kaliskim oraz rozwoju gospodarczego powiatu kaliskiego;
 • Wiktorowi Piętce w uznaniu za wieloletnią pracę w zakresie projektowania i nadzorowania inwestycji drogowych oraz doradztwa w zakresie budowy dróg  i mostów; 
 • Urszuli i Zbigniewowi Rychterom w uznaniu za pracę na rzecz rozwoju gospodarczego, wsparcia samorządu terytorialnego powiatu kaliskiego oraz za działalność społeczną;
 • Pawłowi Walisiowi w uznaniu za wieloletnią pracę dydaktyczną oraz edukacyjną dzieci i młodzieży oraz pracę na rzecz rozwoju ochotniczych straży pożarnych w powiecie kaliskim;
 • Polskiemu Towarzystwu Historycznemu - Oddział w Kaliszu  w uznaniu za działalność mającą na celu pogłębianie wiedzy historycznej wśród mieszkańców powiatu kaliskiego, działalność naukową i wydawniczą popularyzującą historię ziemi kaliskiej.

 

Władze Powiatu Kaliskiego w jubileuszowym roku 25-lecia przywrócenia na mapę administracyjną Polski samorządu powiatowego wyraziły wdzięczność i uznanie Pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Samorządowcom Powiatu Kaliskiego, którzy łącznie przez 25 lat poświęcili się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej. Radni podjęli w tej kwestii uchwałę Nr LXVIII/629/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla osób, które łącznie przez 25 lat poświęciły się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej, wyróżniając następujące osoby:

 

Samorządowcy 25-lecia: Alicja Łuczak, Maria Krawiec, Dorota Karpieko, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Mieczysław Łuczak, Janusz Nowak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Sławomir Musioł, Benedykt Owczarek, Zbigniew Słodowy, Jan Adam Kłysz.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu: Arleta Janicka, Urszula Jędrusiak, Renata Kołacińska, Katarzyna Łuczak, Danuta Miller, Marzanna Malisz, Beata Odziemska, Robert Garncarek, Sławomir Jerzak, Leszek Sarzyński.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Liskowa pod batutą Mariusza Trzcińskiego. Zagrała także Kapela i Zespół Liskowianie, wystąpiły mażoretki Ekspresja oraz grupa taneczna Promyczki działająca przy GOK w Liskowie.
Zwieńczeniem Święta Powiatu Kaliskiego był wspaniały koncert Mateusza Ziółko, którzy zagrał wraz Big Bandem po Godzinach. To była wyjątkowa uczta muzyczna.
Źródło: powiat.kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU