iKalisz.pl reklamy
Kalisz

W piątek rusza kwalifikacja wojskowa

W tym roku kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie od 12 maja do 7 czerwca w Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1.

Do kwalifikacji wojskowej Prezydent Miasta Kalisza wzywa za pomocą imiennych wezwań
- mężczyzn z tzw. „rocznica podstawowego”, czyli urodzonych w 2004 r.
- mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
- osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowe niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej:
- kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję.

Osoby, które z ważnych przyczyn, nie będą mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinny zgłosić ten fakt do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A, pokój 404, tel. 62 765 44 36, (603887960 - w czasie trwania kwalifikacji wojskowej od 7:00 – 15:00).

 

Źródło: kalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU