iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

W sobotę akcja wsiedlania kuropatw

W najbliższą sobotę o godzinie 15.00 w Pieczyskach 77 w gminie Brzeziny (Koło Łowieckie Szarak nr 34) odbędzie się zbiórka przed wsiedleniem 3 tysięcy kuropatw przez koła łowieckie z terenu powiatu kaliskiego.

Powiat kaliski otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem przedsięwzięcia jest „Odbudowy populacji zwierzyny drobnej (kuropatwy zwyczajnej) na terenie powiatu kaliskiego”. 

Kuropatwa zwyczajną w latach 70-tych była najliczniejszym gatunkiem z rodziny kurowatych. Wszystko wskazuje jednak na to, że po ostatniej poprawie sytuacji w roku 1994, spadek populacji kuropatwy nie rokuje nadziei na poprawę bez zdecydowanej ingerencji samorządów i kół łowieckich. Obecnie w całym kraju zaobserwowano spadek populacji zwierzyny drobnej. To m.in. działania człowieka doprowadziły do naruszenia stabilności w populacjach takich gatunków jak kuropatwa. Głównym powodem upatrywanym przez naukowców i myśliwych było rozpoczęcie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W efekcie choroba ta została wśród lisów mocno ograniczona, jednak niezamierzonym efektem stał się galopujący wzrost liczebności osobników. Wprost proporcjonalnie nastąpił spadek liczebności zwierzyny drobnej, którą lisy się żywią. Dodatkowo można dodać, że głównymi drapieżnikami kuropatwy jest również jenot, kuna i borsuk.

Niniejszy program ma wskazać kierunki i metody postępowania, dla odbudowania populacji kuropatwy na terenach powiatu kaliskiego. Założeniem programu są sukcesywne działania zmierzające do odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej poprzez wysiedlanie osobników pochodzących z hodowli wolierowych do naturalnych siedlisk w poszczególnych obwodach łowieckich nadzorowanych przez koła łowieckie. Założeniem programu jest również ograniczanie liczby drapieżników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla wsiedlanych ptaków.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU