iKalisz.pl reklamy
Drogi

W. wielkopolskie - bezpieczniej na 184 km dróg powiatowych i gminnych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1 780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1 242 gminnych.

Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 397 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 249 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Premier zatwierdził także dofinansowanie ze środków RFRD dla 18 zadań miejskich, zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W województwie wielkopolskim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 233,3 mln zł:

• 106,5 mln zł na zadania powiatowe,

• 126,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 150 zadań: 42 powiatowe i 108 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 184 kilometrów dróg: 97 km powiatowych i 87 km gminnych.

Źródło: gov.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage