iKalisz.pl reklamy
Ważne sprawy

Większe wsparcie dla seniorów w Kaliszu

Prezydent Krystian Kinastowski podpisał umowę na dofinansowanie w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Miasto Kalisz otrzyma 1 116 600 zł na poszerzenie oferty usług dla osób starszych.

Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 60 lat i starsze.

- To niezwykle prestiżowe wyróżnienie dla Kalisza. Znaleźliśmy się w gronie 21 samorządów oraz instytucji opieki społecznej, które zyskają dofinansowanie na pilotażowy projekt wspierający seniorów w ich miejscu zamieszkania. Jednocześnie spełniamy wytyczne Unii Europejskiej, których celem jest przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku lokalnym. To ważne zadanie. Tym bardziej cieszy fakt, że możemy je realizować przy wsparciu środków zewnętrznych – powiedział prezydent Krystian Kinastowski. Warto dodać, że do ministerstwa wpłynęło ponad 500 wniosków o dofinansowanie. 

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu obejmie m.in.:

- świadczenie usług opiekuńczych dla 5 mieszkańców Kalisza w ich miejscu zamieszkania (poza DPS-em),

- wsparcie w formie teleopieki dla 25 mieszkańców,

- wdrożenie nowej usługi poprzez wprowadzenie usług sąsiedzkich dla maksymalnie 10 mieszkańców miasta,

- modernizację gabinetów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,

- przygotowanie mieszkańcom Domu indywidualnych planów usamodzielnienia w oparciu o faktyczne możliwości mieszkańców,

- wykonanie diagnozy lokalnej: badanie zasobów i potrzeb mieszkańców miasta w wieku 60+,

- przygotowanie planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla Miasta Kalisza z uwzględnieniem polityki Polski i Unii Europejskiej.

 

Projekt realizowany będzie od października 2022 roku do 30 września 2023 r. 

Źródło: Katarzyna Ciupek - KPM

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

eriko mobilny żuraw
Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU