iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Rolnictwo

Wojewoda w sprawie ogniska ASF w powiecie kaliskim. Wyznaczono obszar zapowietrzony i zagrożony

2020-09-23 14:09:00

Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kaliskiego i pleszewskiego.

W rozporządzeniu czytamy m.in.:
 
§ 1. W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Łaszków 1, gmina Blizanów, powiat kaliski, określa się:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, obejmujący
a) w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów, miejscowości: Wesółki, Górki Jankowskie, Oszczywilk, Piłat, Janków Drugi, Janków Pierwszy, Janków Trzeci, Wygoda, Grodzisk, Blizanów-Góry, Blizanów Drugi, Blizanów, Blizanów Poduchowny, Biskupice, Łaszków, Żerniki;
b) w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów miejscowość Bogusław.
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:
a) w powiecie kaliskim:
᠆ w gminie Blizanów miejscowości: Kurza, Jastrzębniki, Młynówka, Szadek, Dojutrów, Zagorzyn, Kolonia Zagorzyn, Piotrów, Żegocin, Pamięcin, Czajków, Biskówka Czajkowska, Poklęków, Bogucice, Kolonia Bogucice, Rychnów, Rychnów-Kolonia, Skrajnia, Skrajnia Blizanowska, Brzezina,
Blizanówek, Godziątków, Jarantów, Lipe, Kolonia Lipe, Szagówka, Bolmów, Brudzew, Lipe Trzecie, Filutów, Jarantów-Kolonia, Piskory, Dębniałki, Bliźnięta Leśne, Korab, Rosocha, Podlesie-Kolonia,
᠆ w gminie Stawiszyn miejscowości: Złotniki Małe-Kolonia, Werginki, Piątek Mały-Kolonia, Romanki, Piątek Wielki, Piątek-Kolonia, Wyrów, Michałówka, Stawiszyn, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia, Stary Kiączyn, Na Błoniu,
᠆ w gminie Żelazków miejscowości: Kokanin, Kolonia Kokanin, Russów, Korea, Chrzanówka, Russówek, Adamówek, Helenów, Tykadłów, Michałów, Witoldów, Anielin, Garzew, Pustki, Góry Złotnickie, Złotniki Małe.
b) w powiecie pleszewskim:
᠆ w gminie Chocz miejscowości: Nowolipsk, Piła, Kuźnia, Brudzewek,
᠆ w gminie Pleszew miejscowości: Rokutów, Zawidowice, Zawady, Brzezie,
᠆ w gminie Gołuchów miejscowości: Bogusławice, Pleszówka, Tursko, Bielawy, Kajew, Wszołów, Przekupów, Gołuchów, Czerminek, Jedlec, Macew, Popówek, Kuchary.
 
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych
w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis na
niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.
 
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej
ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Zamów reklamę w gazecie internetowej iKalisz.pl
SMOK AUDIO


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl