iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

Wojewoda wielkopolski ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone w związku z pojawieniem się ognisk ptasiej grypy

2023-01-04 12:01:00

W związku z pojawieniem się ognisk ptasiej grypy na terenie powiatu kaliskiego, a także na terenach sąsiadujących, wojewoda wielkopolski w celu zwalczenia tej choroby zakaźnej, ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone na których obowiązują niezbędne zakazy i nakazy.


W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego, w gminie Ceków-Kolonia, w miejscowości Podzborów obszar zapowietrzony obejmuje następujące miejscowości:

a) w powiecie kaliskim, w gminie Żelazków: Biernatki, Zborów, Żelazków, Goliszew, Janków, Góry Zborowskie;
b) w powiecie kaliskim, w gminie Mycielin: Kuszyn, Jaszczury;
c) w powiecie kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia: Kosmów Kolonia, Przedzeń, Szadek, Morawin, Podzborów, Kamień, Korek.

 

Obszar zagrożony obejmują natomiast następujące miejscowości:

a) w powiecie kaliskim, w gminie Żelazków: Dębe, Szkurłaty, Pólko, Skarszew, Skarszewek, Kolonia Skarszewek, Borków Nowy, Borków Stary, Ilno, Florentyna, Kokanin, Kolonia Kokanin, Czartki, Russów, Russówek, Helenów, Tykadłów, Anielin, Michałów, Złotniki Małe, Góry Złotnickie, Złotniki Wielkie, Strugi, Niedźwiady, Garzew, Witoldów;
b) w powiecie kaliskim, w gminie Opatówek: Dębe-Kolonia, Kobierno, Rożdżały, Słoneczna, Borów, Sierchów, Rajsko, Zmyślanka, Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała, Tłokinia Kościelna, Janików;
c) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek: Młynisko, Krzyżówki, Emilianów, Tymianek, Osuchów, Józefina, Chodybki, Koźminek, Pietrzyków, Bogdanów, Rogal, Dębsko, Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin;
d) w powiecie kaliskim, w gminie Lisków: Pyczek, Annopol, Zakrzyn-Kolonia, Zakrzyn, Koźlątków, Lisków, Lisków-Rzgów, Wygoda, Żychów;
e) w powiecie kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia: Kuźnica, Nowa Plewnia, Plewnia, Stare Prażuchy, Ceków, Ceków-Kolonia, Kosmów, Gostynie, Przespolew Pański, Beznatka;
f) w powiecie kaliskim, w gminie 
 Mycielin: Kukułka, Bugaj, Aleksandrów, Kościelec-Kolonia, Kościelec, Elżbietów, Stropieszyn, Teodorów, Korzeniew, Przyranie, Nowiny, Klotyldów;
g) w powiecie kaliskim, w gminie Stawiszyn: Petryki, Stary Kiączyn, Wyrów, Pólko, Ostrówek, Werginki, Złotniki Małe-Kolonia, Piątek Mały, Piątek Mały-Kolonia.


W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, w miejscowości Grabów-Pustkowie obszar zagrożony na terenie powiatu kaliskiego występuje:

a) w gminie Brzeziny, miejscowości: Ostrów Kaliski, Przystajnia-Folwark;
b) w gminie Godziesze Wielkie, miejsowości: Stara Kakawa, Nowa Kakawa, Wola Droszewska.
W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów,
w miejscowości Cieśle wyszczególniono następujące obszary zagrożone znajdujące się w powiecie kaliskim:
a) w gminie Blizanów, miejscowości: Wyganki, Żerniki, Łaszków, Janków Pierwszy, Janków Drugi, Jannków Trzeci, Brudzew, Korab, Grodzisk, Biskupice.

 

W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów, w miejscowości Cieśle wyszczególniono następujące obszary zagrożone znajdujące się w powiecie kaliskim:

a) w gminie Blizanów, miejscowości: Wyganki, Żerniki, Łaszków, Janków Pierwszy, Janków Drugi, Jannków Trzeci, Brudzew, Korab, Grodzisk, Biskupice.


Obowiązujące nakazy i zakazy na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
b) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach w zakładzie zatwierdzonym do tego celu; ubocznych pochodzenia zwierzęcego, uchylającym rozporządzenie (WE) ubocznych pochodzenia zwierzęcego ),
c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
e) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub
z wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
f) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
d) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
e) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
f) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

- drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

- drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

a) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptak6w, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego ), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, sciółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiot6w lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
d) przechowywanie paszy i sci6lki dla ptak6w w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

a) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
d) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
e) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
f) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

- drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

- drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

 

Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: ,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKOW OBSZAR ZAPOWIETRZONY", ,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY".

Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Źródło: powiat.kalisz.pl


Czytaj również

ubojnia gola
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
POLUB NAS NA FACEBOOKU